NZa moet tarieven gespecialiseerde ggz wederom herzien

Het College van Beroep voor het bedrijfsleven (CBb) heeft de klacht van zorgaanbieders en zorgverzekeraars tegen de tarieven voor de gespecialiseerde geestelijke gezondheidszorg (g-ggz) gegrond verklaard. Het gaat om door de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) opgestelde tarieven uit 2014 en 2015.

 

De NZa werd al eerder gemaand om de tarieven aan te passen. Het kostenonderzoek is volgens het CBb nog steeds van onvoldoende kwaliteit om als basis te dienen voor de tarieven. Dit is reden genoeg om te twijfelen aan de juistheid van dat onderzoek.

Het is nu aan de NZa om óf een nieuw kostenonderzoek te doen óf voor een andere oplossing te kiezen die huidige ontevredenheid onder zorgaanbieders en zorgverzekeraars weghaalt.

Zie ook ons eerdere artikel hierover in de nieuwsbrief van augustus 2017.