Zorgverzekeraars: betere bescherming van kwaliteitsregistraties

Zorgverzekeraars willen betere bescherming voor kwaliteitsregistraties. Dit benadrukt Zorgverzekeraars Nederland (ZN) in een brief aan de Tweede Kamer. De ambitie van minister Bruins is om voor 50% van de ziektelast van aandoeningen binnen de medisch-specialistische zorg de uitkomsten van de zorg transparant te hebben in 2022. Kwaliteitsregistraties zijn cruciaal bij deze ambitie en verdienen betere bescherming.

 

Zorgverzekeraars pleiten in de brief voor drie maatregelen die de onafhankelijkheid, privacy en uitwisseling van kwaliteitsgegevens beschermen:

  1. bescherm kwaliteitsregistraties door privacywetgeving voor de gezondheidszorg zodanig in te richten dat het de ontwikkeling, aanlevering en publicatie van kwaliteitsgegevens niet blokkeert;
  2. leg het eigenaarschap van de registraties uitsluitend bij zorgprofessionals;
  3. stel uniforme kaders op voor veilige gegevensuitwisseling in de zorg.

De LVVP kan zich vinden in deze visie. Naar verwachting zal de komende Europese privacywetgeving, de AVG, een belangrijke rol gaan spelen in de bescherming van bijzondere persoonsgegevens. Zoals we eerder meldden, ontwikkelen we voor onze leden dit voorjaar een handreiking voor hun praktijk.