Gedragsregel nul: verbod op alcohol en psychoactieve middelen

De ongeschreven regels in de medische beroepsuitoefening voor het drinken van alcohol en het gebruik van psychoactieve middelen zijn nu formeel opgenomen in de KNMG-gedragsregels. Hiermee is het verbod op het gebruik van deze middelen geformaliseerd voor alle artsen en coassistenten die patiëntgebonden werkzaamheden uitvoeren. De LVVP hoopt dat deze ‘gedragsregel nul’ ook in de ggz zal worden geformaliseerd, in de beroepscode voor psychologen en de beroepscode voor psychotherapeuten.