Cijfers aangeleverde zorgclusters in tweede pilotfase zorgclustermodel

Zoals u weet, wordt het nieuwe zorgclustermodel momenteel uitgebreid in de praktijk getest in een pilot. Hieraan nemen ggz- en fz-instellingen, PAAZ’en en PUK’en en vrijgevestigde ggz-professionals deel. Dat laatste is van groot belang om het nieuwe bekostigingsmodel ook voor de vrijgevestigde ggz-sector goed werkbaar te maken. De eerste cijfers over de aangeleverde clusters zijn inmiddels bekend. De vrijgevestigden scoren goed.

 

In onderstaande tabel is weergegeven hoeveel clusters er momenteel zijn aangeleverd (peildatum 15-01-2018):

 

Instructiefilm zorgclustermodel

Om ggz-behandelaren inzicht te geven in hoe de zorgclustermodel werkt, heeft de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) een instructiefilmpje gemaakt. In dit filmpje wordt de zorgclustermodel in vogelvlucht uitgelegd. Klik hier voor het filmpje.