SPECIAL inkoopbeleid zorgverzekeraars 2019 voor leden

Graag herinneren we u aan de jaarlijkse special over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor de vrijgevestigde ggz-professional. De special is gepubliceerd op Mijn LVVP. We hebben het inkoopbeleid van 2019 grondig bestudeerd en voorzien van de nodige kritische noten. Het contractenoverzicht met alerts volgt in september.