Praktijkwaarneming tijdens uw vakantie

De verplichting om goede zorg te verlenen - en te zorgen voor een organisatie die goede zorg borgt - brengt met zich mee dat u als vrijgevestigd ggz-professional een regeling moet hebben voor waarneming bij afwezigheid, zoals vakantie en ziekte, of – als u parttime werkt- op uw wekelijkse vrije dag(en). De bepalingen in het kwaliteitsstatuut, de LVVP-kwaliteitscriteria en onze voorbeeldovereenkomst voor praktijkwaarneming gelden als uitgangspunt bij de invulling van deze waarneemregeling.


U dient met uw cliënten duidelijke afspraken te maken over waar zij tijdens uw afwezigheid terecht kunnen. U vermeldt dit in ieder geval in uw kwaliteitsstatuut, in de algemene voorwaarden en bij voorkeur ook nog apart op uw website. Daarnaast maakt u uiteraard afspraken met de praktijkwaarnemers om ervoor te zorgen dat de kwaliteit en continuïteit van de zorg tijdens uw afwezigheid zijn geborgd. Zo dient uw waarnemer bijvoorbeeld aan dezelfde kwaliteitseisen te voldoen als u; hij/zij heeft tenminste een BIG-registratie als gz-psycholoog of psychotherapeut en is in het bezit van een kwaliteitsstatuut.