Zzp-modelovereenkomsten goedgekeurd door de Belastingdienst

Laat u een zelfstandige collega (zzp’er) voor u werken? Dan is dit nieuws voor u van belang. In het kader van de Wet DBA diende VvAA eerder dit jaar samen met onder meer de LVVP een modelovereenkomst voor vrijgevestigde ggz-professionals in bij de Belastingdienst, met twee varianten: voor praktijkwaarneming en voor praktijkmedewerking. Na diverse afstemmingen keurde de Belastingdienst dit model vorige week uiteindelijk goed; binnenkort volgt een publicatie op de belastingwebsite. Voor de invoering van deze wet geldt een overgangsperiode die recentelijk opnieuw werd verlengd, nu tot 1 juli 2018.


Werken buiten dienstbetrekking
Wilt u voorkomen dat u onbedoeld als werkgever aangemerkt wordt, dan raden wij u dringend aan van deze modelovereenkomst gebruik te maken. De goedkeuring van de Belastingdienst geeft namelijk aan dat er geen dienstbetrekking bestaat als u conform de modelovereenkomst werkt en dat er dus geen loonheffingen aan de orde zijn. Maar let op: de werkelijke situatie moet wel overeenkomen met de inhoud van de modelovereenkomst; dat is aan de belastinginspecteur ter beoordeling. Deze overeenkomst kan daarom alleen worden gebruikt voor een gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch (neuro-) psycholoog of orthopedagoog die wordt ingehuurd in uw praktijk; om u te vervangen (de waarneemvariant) óf als tijdelijke extra capaciteit (de praktijkmedewerkingvariant). Voor opleidelingen is dit model dus níet geschikt. Hierover zijn we nog in overleg met VvAA; we verwachten hier dit najaar duidelijkheid over.

 

Wkkgz-proof
Sinds 1 januari 2017 moeten samenwerkende zorgaanbieders de invulling van hun gezamenlijke Wkkgz-verplichtingen op papier zetten. Dat geldt ook in geval u werkt met een zzp’er. In de modelovereenkomst zijn deze verplichtingen voor u opgenomen, rekening houdend met de fiscale consequenties ervan. Daarmee bent u op dat onderdeel van de kwaliteitswet meteen Wkkgz-proof. Zodra de Belastingdienst de overeenkomst heeft gepubliceerd, informeren wij onze leden nader met een uitgebreidere toelichting.