E-learning nieuw ggz-bekostigingsmodel

De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) werkt samen met brancheorganisaties en zorgaanbieders aan een nieuw bekostigingsmodel voor de ggz en forensische zorg; de LVVP is hier nauw bij betrokken. In dit nieuwe ‘clustermodel’ staan de zorgvraagzwaarte en zorgbehoefte van de cliënt centraal. Over dit model is nu een nieuwe online-leergang gemaakt, die voor iedereen toegankelijk is. In het clustermodel -ook wel het Engelse model genoemd- is de link tussen diagnose en behandeling duidelijker, zijn er verschillende tussentijdse evaluatiemomenten en is het mogelijk om in de verdere toekomst de uitkomst van de behandeling mee te wegen. Het model moet ook leiden tot minder administratieve lasten voor de aanbieders.


De nieuwe leergang is vooral bedoeld voor zorgaanbieders die meewerken aan de ontwikkeling van het nieuwe model, om hen te ondersteunen bij de pilots waaraan zij deelnemen. Iedereen kan echter de leergang ook doorlopen en zo kennismaken met het nieuwe model. De leergang is beschikbaar via deze link. U moet zich registreren en zodra u de bevestigingsmail met wachtwoord hebt ontvangen, kunt u aan de slag. Het kost u ongeveer één uur om deze e-learningmodule te doorlopen.