LVVP onderzoekt patiƫntenstops in vrijgevestigde ggz-praktijken

Opvallend is dat niet alleen vrijgevestigde ggz-professionals zich kritischer opstellen tegenover het contracteergedrag van zorgverzekeraars. Zo voerde ggz-instelling Emergis (Zeeland) patiëntenstops in voor verzekerden van Zilveren Kruis en CZ, die inmiddels weer zijn opgeheven. Zorginstelling P&P Consult in Apeldoorn neemt geen patiënten meer aan die zijn verzekerd bij VGZ en Menzis. Pro Persona in Gelderland en GGZ Friesland overwegen een opnamestop voor klanten van Zilveren Kruis omdat de verzekeraar achter zou blijven met het vergoeden van behandelingen. Met De Friesland Zorgverzekeraar, waar verreweg de meeste klanten van GGZ Friesland verzekerd zijn, zijn geen problemen. De LVVP stelt nu een onderzoek in naar patiëntenstops in vrijgevestigde ggz-praktijken als gevolg van voortijdig bereikte omzetplafonds.


Volgens de wet mogen zorgorganisaties verzekerden van een bepaalde maatschappij weigeren. De zorgplicht ligt namelijk niet bij de aanbieder, maar bij de zorgverzekeraar. Die moet er dus voor zorgen dat er bij een dichte deur een alternatief op redelijke afstand is. De NOS bericht onder meer: “Patiënten met psychische problemen die aankloppen bij instellingen hebben vaker meer zorg nodig dan vooraf gedacht. Maar over de vergoeding van juist die zorg doen verzekeraars achteraf moeilijk. Instellingen krijgen vooraf geld op basis van een gemiddelde prijs per patiënt. Als blijkt dat een patiënt meer zorg nodig heeft, ligt dat financiële risico bij de zorgaanbieder. In die gevallen is de behandeling vaak ook complex, terwijl vergoedingen door zorgverzekeraars heel specifiek per aandoening gelabeld zijn.” De Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) roept mensen op zich bij hun zorgverzekeraar te melden als ze tegen problemen aanlopen. En als dat niet tot oplossingen leidt, kunnen ze contact opnemen met de NZa .

 

Oproep: hanteert u een aanmeldstop voor nieuw cliënten?

De LVVP is benieuwd hoeveel vrijgevestigde ggz-praktijken dit jaar genoodzaakt zijn een aanmeldstop in te stellen voor nieuwe Patiënten, vanwege het voortijdig bereiken van het door de zorgverzekeraar opgelegde omzetplafond. We roepen onze leden daarom op zich bij ons te melden als dit het geval is: om welke verzekeraar gaat het en in welke regio? U kunt uw informatie mailen naar Ruth Bakker via r.bakker@lvvp.info.