29 november 2017: algemene ledenvergadering

Op woensdag 29 november a.s. vindt van 19.00 tot 21.30 uur de najaarsledenvergadering van de LVVP plaats in het Beatrixgebouw van de Jaarbeurs te Utrecht. U wordt niet alleen bijgepraat over recente ontwikkelingen, we besteden dit keer ook aandacht aan een thema dat momenteel volop in de belangstelling staat: transparantie.

Hoe transparant moet u zijn naar bijvoorbeeld cliënten, overheid en verzekeraars? Wat is het belang ervan? We zijn benieuwd naar uw visie en betrekken u graag bij een discussie over de invulling van transparantie in de vrijgevestigde ggz-praktijk. De agenda voor de ledenvergadering ontvangt u drie weken van tevoren.