Vrijgevestigden willen één beleid voor alle gemeenten

Op 21 november jl. organiseerde de LVVP een conferentie voor circa 40 leden die kinderen en jongeren behandelen. Er werd stevig gediscussieerd over knelpunten en oplossingen, met name om de positie van de vrijgevestigden te verbeteren. Het belangrijkste knelpunt is de beleidsvrijheid van gemeenten, waardoor er te veel verschillen zijn: verschillen in zorg die patiënten krijgen, in zorginkoopprocedures, berichtenverkeer en facturatie.


Gemeente Utrecht start met gespecialiseerd wijkteam

Attie Bruins (directie Jeugd VWS) lichtte onder meer de gevolgen van het regeerakkoord op de jeugd-ggz toe en dat men nu in afwachting is van de evaluatie van de jeugdwet begin 2018. Suzanne Verdoold (gemeente Utrecht) vertelde over de pilot waar de gemeente Utrecht mee is gestart: naast de gewone wijkteams is een gespecialiseerd jeugdteam opgezet.

 

Beleidsvrijheid leidt tot te veel verschillen tussen gemeenten

De LVVP-leden Irene Esajas en Cuny van Uden vertelden over hun ervaringen in dit gespecialiseerde jeugdteam. Annemarie van der Meer (Significant) vertelde over haar rol als NVG-intermediair voor de vrijgevestigden en gaf in tien punten haar ervaringen. Het belangrijkste knelpunt is de beleidsvrijheid van gemeenten waardoor er te veel verschillen zijn: verschillen in zorg die patiënten krijgen, in zorginkoopprocedures, berichtenverkeer en facturatie. De grootste wens van vrijgevestigden is één beleid voor alle gemeenten.

 

Administratieve lasten zijn te hoog

K&j-werkgroeplid Bob van Eerd bracht schriftelijk een pamflet in. Vanwege de enorme administratieve lasten die Van Eerd ervaart, koos hij ervoor om niet bij de conferentie aanwezig te zijn. Kortom: het 10-puntenplan van de LVVP is nog steeds actueel. 

 

Oproep: doe mee met de werkgroep k&j

Tot slot werden de leden van de LVVP-werkgroep k&j bedankt voor hun inzet de afgelopen jaren. Mede door het stoppen van twee van de drie leden gaat de LVVP op zoek naar een nieuwe werkvorm in 2018. Mocht u geïnteresseerd zijn in deelname aan deze werkgroep/klankbordgroep nieuwe stijl, dan kunt u zich melden bij Tineke Ruijl (t.ruijl@lvvp.info).

 

Lees de samenvatting

De samenvatting en bijdragen van de sprekers staan op het besloten ledendeel van de LVVP en vindt u hier.