Zorgsector start zelf met radicaal schrappen van regels

Tijdens de eerste schrapconferentie ‘(Ont)Regel de Zorg – schrap én verbeter’ nam de zorgsector onlangs het heft in eigen hand om overbodige regels en administratie te schrappen. Ook minister Bruins (Medische zorg en Sport) en alle relevante partijen in de zorgsector waren bij de schrapconferentie aanwezig. Onderzoek naar administratiedruk binnen de zorg laat zien dat gemiddeld 40 procent van de tijd wordt besteed aan administratie. Ook voor LVVP-leden is dit de dagelijkse realiteit. Dit onderwerp staat dan ook al geruime tijd bovenaan op onze agenda.


(Ont)Regel de Zorg is een samenwerking tussen Het Roer Moet Om en VvAA. De oprichting van deze denktank onderstreept de gedachte om van onderop een beweging en verandering in gang te zetten. Het ministerie van VWS ondersteunt dit initiatief. Lees ook ons eerdere bericht hierover.

 

Schrappen in vijf stappen

  1. Meer tijd voor de patiënt door 50 procent minder tijd te besteden aan administratie.
  2. Samen aanpakken: alle betrokken partijen slaan de handen ineen om die tijdwinst te realiseren en leggen afspraken per beroepsgroep vast in zorgakkoorden.
  3. Strikte screening van iedere nieuwe maatregel volgens een nieuw en eenvoudig instrument: de trechter van verdunning. Deze trechter helpt om de noodzaak, werking en doelmatigheid van bestaande en nieuwe maatregelen te bepalen.
  4. Pas op de plaats bij lopende kwaliteits- en registratieprocessen totdat ze zijn gevalideerd met behulp van de trechter. Geef lucht om te veranderen.
  5. Ontheffing bij wet- en regelgeving: toezichthouders, overheid en financiers ontheffen zorgverleners en zorginstellingen van de continue druk te voldoen aan wet- en regelgeving en geven hen daarmee handelingsruimte om de stappen te realiseren.


Manifest: minder regelgekte, meer zorg
Een parallel initiatief komt van GGZ Nederland met de campagne ‘Minder regelgekte, meer zorg’. Het doel van dit initiatief is halvering van de administratieve lasten in de ggz. De eerste stap is een manifest waarin zeven uitgangspunten zijn geformuleerd. Het doel van dit manifest is om een gezamenlijke vuist te maken tegen de hoge regeldruk in de ggz. U kunt het manifest ondertekenen op: www.regelgekte.nl
 
LVVP actief in twee werkgroepen
De LVVP werkt al enige tijd met andere zorgaanbieders, zorgverzekeraars en VWS aan maatregelen om de regeldruk te verminderen. De LVVP is trekker van twee subwerkgroepen: ‘verbetering ict’ en ‘kwaliteitsuitvraag door verzekeraars’.  Over de verbetering van de ict (praktijksoftware) ontvangen leden rond de jaarwisseling meer informatie.