Klik hier voor de printversie

Arnoud van Buuren over het kwaliteitsstatuut

Kwaliteitsstatuut per 2017 verplicht voor alle ggz-professionals

LVVP begeleidt leden stapsgewijs bij invoering

 

Op 15 februari jongstleden hebben alle partijen overeenstemming bereikt over het kwaliteitsstatuut. Op dezelfde dag is het kwaliteitsstatuut aangeboden aan Zorginstituut Nederland, waar medio maart besluitvorming plaatsvindt over opname van het model-kwaliteitsstatuut in het Register. Tot die tijd is het concept-kwaliteitsstatuut nog niet definitief. Nadien wordt het kwaliteitsstatuut aan de minister aangeboden; zij biedt het vervolgens aan de Tweede Kamer aan. De LVVP is nauw betrokken geweest bij de totstandkoming. LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren beantwoordt in dit interview een aantal relevante vragen over het kwaliteitsstatuut.

Lees meer