Klik hier voor de printversie

Interview met de vicevoorzitter - maart 2016

Hans Kamsma over het kwaliteitsstatuut en de nieuwe productstructuur

 

"De realiteit van het werken in een groepspraktijk is voor vrijgevestigden in de basis dezelfde is als voor de solist: vrijgevestigden geven persoonlijke, individuele zorg. Wij blijven de belangen behartigen en service verlenen aan al onze leden en dus ook aan de vrijgevestigde groepspraktijken, ongeacht de secties in het kwaliteitsstatuut." Vicevoorzitter Hans Kamsma beantwoordt in dit interview een aantal relevante vragen over de uitwerking van het kwaliteitsstatuut voor de vrijgevestigde ggz-professional. Tevens licht hij de toekomstige productstructuur toe, die in lijn ligt met het ‘Engelse model'.

Lees meer