Klik hier voor de printversie

Interview met de LVVP-voorzitter - december 2016

‘Kwaliteit is een zaak van aanbieders, niet van zorgverzekeraars’

 

Arnoud van Buuren, voorzitter LVVP, vertelt in dit interview over de terugdringing van de administratieve lasten in de ggz.

Recentelijk, 23 november jl., dineerde je met andere ggz-veldpartijen in het kader van de terugdringing van de administratieve lasten met de minister. Wat was de aanleiding van dit diner?

‘De aanleiding waren deels de brandbrieven die het ministerie vanuit het veld bereikten en deels de ambitie van de minister de administratieve overlast nog voor het aflopen van haar termijn aan te pakken. Daarnaast was het terugdringen van administratieve lasten al een ambitie in het eerste bestuurlijk akkoord uit 2012.’

 

Lees meer