Folder voor cliënten en hun verwijzers

Folder voor clienten van vrijgevestigde ggz-zorgaanbieders

Als u in behandeling gaat bij een vrijgevestigde eerstelijns/gz-psycholoog, psychotherapeut of klinisch (neuro)psycholoog is het belangrijk te weten wat u kunt verwachten: hoe bijvoorbeeld de vergoeding bij de vrijgevestigden is geregeld en wat de wederzijdse rechten en plichten zijn. Deze brochure informeert u daarover. 

Folder voor verwijzers van cliënten

Deze brochure is bedoeld voor verwijzers van cliënten naar vrijgevestigde eerstelijns/gz-psychologen, psychotherapeuten of klinisch (neuro)psychologen. Er wordt informatie gegeven over de regelingen binnen de vrijgevestigde ggz-praktijk en de beroepsorganisatie LVVP.