Algemene ledenvergadering

 

Op donderdagavond 22 augustus 2019 is er een extra algemene ledenvergadering in verband met de stemming over de statutenwijziging.Het betreft een statutaire formaliteit, aangezien tijdens de ledenvergadering van 26 juni jl. al unaniem door de alv is ingestemd met de voorgestelde statutenwijziging. De extra ledenvergadering vindt plaats in Utrecht en duurt van 19.30 – 19.45 uur. Leden kunnen zich tot uiterlijk 1 augustus 2019 aanmelden middels een mail aan s.wammes@lvvp.info.