Regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 2019’

Eindhoven, 26 november 2019 = VOL!!!

 

Mag ik een tweede product openen in de generalistische basis-ggz? Moet ik nu wel of niet ROM’men? Hoe werkt een productmix? Mail ik eigenlijk wel veilig? Wat kan ik doen als ik mijn omzetplafond dreig te overschrijden? Of als ik een terugvordering krijg? Herkent u dit soort vragen? Schrijf u dan in voor LVVP-regiobijeenkomst ‘Organisatie en inhoud van uw praktijk anno 2019’.

Aan de orde komen wet- en regelgeving, contracteren met zorgverzekeraars en de (aanvullende) eisen waaraan u moet voldoen, contractvrij werken et cetera. Kortom: alle zaken waar u in deze tijd rekening mee moet houden als vrijgevestigde psycholoog of psychotherapeut. Vooraf hebt u de gelegenheid om vragen in te sturen, zodat wij deze kunnen meenemen in de bijeenkomst.

Wat gaan we doen?
Het wordt een interactieve bijeenkomst, die duurt van 16 tot 20 uur (inclusief buffet). De bijeenkomst wordt verzorgd door medewerkers van de LVVP die met u in gesprek gaan en uw vragen beantwoorden. De volgende onderwerpen kunnen onder meer aan bod komen:

 • Wet en regelgeving
  • Zorgverzekeringswet, producten in de generalistische basis-ggz, dbc’s in de gespecialiseerde ggz, declareren
  • Regelgeving van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa)
  • het kwaliteitsstatuut en de klachten- en geschillenregeling (Wkkgz)
  • De Europese privacywet Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
  • Verwijzen en verwijsbrieven
 • Zorgverzekeraars
  • Contracten sluiten
  • Polisvoorwaarden van patiënten
  • Wel of niet (gedeeltelijk) contractvrij werken
 • Bedrijfsvoering
  • Organisatie
  • Het financiële plaatje: kosten en opbrengsten
  • Software voor uw praktijk, het elektronisch patiëntendossier (epd)
  • Aanlevering van gegevens aan DIS, ROM’men, wachttijden (aanleveren)

 

Stuur vooraf uw vragen naar m.schiffers@lvvp.info
Hebt u aanvullende vragen? Of mist u onderwerpen in deze lijst? Laat het vooraf aan ons weten. U kunt aangeven over welke van bovenstaande onderwerpen u meer wilt weten, maar ook of u aanvullende vragen of thema’s behandeld wilt hebben. Graag horen we ook vooraf of u kinderen en jeugdigen tot 18 jaar behandelt.

Voor wie is deze bijeenkomst bedoeld?
De bijeenkomst staat open voor LVVP-leden die graag willen weten of ze hun praktijkorganisatie op orde hebben. Per bijeenkomst is er plek voor ca. 100 deelnemers.

Wat is uw investering?
Meedoen kost u vier uur van uw tijd. Daarnaast vragen we een bijdrage van € 75,00 (inclusief btw) gebaseerd op de directe kosten (locatie, buffet).

Datum en locatie
Dinsdag 26 november 2019 in Eindhoven. De gegevens van de locatie ontvangt u na inschrijving.

Aanmelden
Vul het machtigingsformulier in en mail dit naar s.wammes@lvvp.info.