Kies een jaar/kwartaal

Visitatie aanvragen

Visitatieprocedure aangepast ivm Corona maatregelen:

Op dit moment worden geen fysieke bijeenkomsten georganiseerd. Alle visitatiebijeenkomsten gebeuren tot nader orde online.

In het derde en vierde kwartaal van 2020 zijn nog enkele plaatsen vrij, data voor 2021 worden gepubliceerd in het najaar.

 

De LVVP-visitatie in 2020 en 2021

Op 1 juli 2020 is in de Algemene Ledenvergadering met de leden gesproken over een aantal veranderingen met betrekking tot de visitatie. U kunt hier lezen wat de ledenvergadering heeft besloten: Besluiten Algemene Ledenvergadering 1 juli 2020

Met ingang van 1 juli 2020 is de administratie rondom de visitatie overgenomen door HCA. U kunt uw vragen over de visitatie in het vervolg richten aan hca@healthcareauditing.nl, tel: (023) 545 2360 of rechtstreeks aan Pascal Kunstt via pascal@healthcareauditing.nl, tel: (06) 1129 7372

 

Alle (gewone) leden van de LVVP zijn statutair verplicht eens per vijf jaar deel te nemen aan de LVVP-visitatie.

U dient zich binnen vijf jaar na de start van het lidmaatschap in te schrijven voor een visitatieronde.

Met ingang van 2020 geldt voor alle leden dat elke optie drie data heeft: twee voor de voorbereidende avondbijeenkomsten en één voor de visitatiedag. Er wordt dus geen onderscheid gemaakt tussen leden die wél eerder door de LVVP zijn gevisiteerd en leden die niet eerder door de LVVP zijn gevisiteerd.

Na inschrijving en bevestiging daarvan, is het niet mogelijk om de inschrijving ongedaan te maken. Check de data dus in uw agenda. Bij hoge uitzondering kan het bureau de inschrijving ongedaan maken. De eerste persoon die zich inschrijft in een groep bepaalt de regio. In deze regio zullen de bijeenkomsten worden gehouden.

Wilt u deelnemen maar ziet u op dit moment geen cliënten in de vrijgevestigde praktijk of bent u net begonnen met uw praktijk?

Als u twijfelt of deelname voor u op dit moment doelmatig is, en voor al uw overige visitatievragen kunt u een mail sturen naar visitatie@lvvp.info.

Een goede voorbereiding is het halve werk

Voor een goede voorbereiding op het visitatietraject kunt u het reglement en het protocol downloaden. De complete informatie over visitatie staat op Mijn LVVP, het ledendeel van deze site.