Kies een jaar/kwartaal

Visitatie aanvragen

Alle (gewone) leden van de LVVP zijn statutair verplicht eens per vijf jaar deel te nemen aan de LVVP-visitatie.

U dient zich binnen vijf jaar na de start van het lidmaatschap in te schrijven voor een visitatieronde. Voormalige LVE-leden dienen zich uiterlijk in 2019 te laten visiteren. Het is raadzaam enige tijd vooruit te plannen, zodat u nog voldoende keuzemogelijkheden hebt.

Met ingang van 2020 geldt voor alle leden dat elke optie drie data heeft: twee voor de voorbereidende avondbijeenkomsten en één voor de visitatiedag. Dit is een operationeel besluit; er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen leden die wél eerder door de LVVP zijn gevisiteerd en leden die niet eerder door de LVVP zijn gevisiteerd.

Na inschrijving en bevestiging daarvan, is het niet mogelijk om de inschrijving ongedaan te maken. Check de data dus in uw agenda. Bij hoge uitzondering kan het bureau de inschrijving ongedaan maken.

Indien u als zzp-er (zelfstandige zonder praktijk) op dit moment alleen in een instelling werkt, neem dan eerst contact op met Suzanne Stomp (s.stomp@lvvp.info). Voor al uw overige visitatievragen kunt u een mail sturen naar m.koperdraad@lvvp.info of mariska@lvvp.info.

Voor een goede voorbereiding op het visitatietraject kunt u het reglement en het protocol downloaden. De complete informatie over visitatie staat op Mijn LVVP, het ledendeel van deze site.