Opties voor inschrijving op een visitatietraject

 

U kunt zich hieronder inschrijven voor een vijfjaarlijkse visitatieronde. U maakt een keuze voor één van de opties in een kwartaal van een bepaald jaar.

Met ingang van 2020 geldt voor alle leden dat elke optie drie data heeft: twee voor de voorbereidende avondbijeenkomsten en één voor de visitatiedag. Dit is een operationeel besluit; er wordt dus geen onderscheid meer gemaakt tussen leden die wél eerder door de LVVP zijn gevisiteerd en leden die niet eerder door de LVVP zijn gevisiteerd.

Let op: zodra u zich hebt ingeschreven voor een van de opties, is het niet meer mogelijk uw keuze te wijzigen. Overweeg uw keuze voor de aangegeven data dus goed, en noteer ze in uw agenda. Na inschrijving ontvangt u per e-mail een bevestiging.

De eerste persoon die zich voor een visitatietraject inschrijft is bepalend voor de regio waarin de voorbereidende bijeenkomsten worden gehouden. U kunt zich alleen inschrijven voor het visitatietraject van uw keuze als u de eerste bent of als u in de (aangrenzende) regio van de eerste deelnemer ook uw praktijk voert.

Het maximumaantal deelnemers aan een visitatiegroep is acht, het minimumaantal is zes. Zodra de groep het maximum heeft bereikt of zodra er minimaal zes deelnemers op de lijst staan en de uiterste inschrijfdatum voor die optie is verstreken, verdwijnt de betreffende lijst van de website. Het LVVP-bureau zet vervolgens de visitatieprocedure in gang.

 

Annuleringsvoorwaarden:
Annuleren van het visitatietraject is slechts mogelijk tot 8 weken voor de eerste voorbereidende bijeenkomst.

Indien u verhinderd bent, zijn de annuleringskosten € 480,00 (excl. 21% btw), tenzij u uiterlijk 4 weken voor aanvang een plaatsvervangend LVVP-lid aanmeldt bij het LVVP-bureau, die u kan vervangen in de betreffende visitatiegroep.

Tot slot: Wanneer u zich aanmeldt voor een visitatie in het 4e kwartaal, houdt u er dan rekening mee dat u het visitatiecertificaat pas in het nieuwe jaar zult ontvangen.  

Bij enkele zorgverzekeraars dient u tijdens de contractering in augustus/september al te beschikken over een visitatiecertificaat dat geldig is in het betreffende contracteringsjaar . Dit betekent dat u in het eerste halfjaar, dus kwartaal 1 en 2, al gevisiteerd moet zijn wilt u in aanmerking komen voor de hogere vergoeding.

 

Er zijn geen visitaties beschikbaar