16 februari 2023: gratis webinar over de Wtza-jaarverantwoording

16 februari 2023: gratis webinar over de Wtza-jaarverantwoording

09-02-2023 Print

Op 16 februari 2023 van 15-16.30 uur organiseren de Nederlandse Zorgautoriteit en AAG een webinar (via ZOOM) over de verplichte jaarverantwoording in het kader van de Wtza. Deelname is gratis. U kunt zich aanmelden via het aanmeldformulier.

Webinar 16 februari
Alle deelnemers die zich op hebben gegeven ontvangen na afloop van het webinar een mailing met daarin een terugkijklink naar het webinar. De LVVP zal na 16 februari ook de terugkijklink publiceren in de nieuwsbrief.

 

Vanaf verslagjaar 2022 moet de jaarverantwoording van zorgaanbieders voldoen aan de eisen van de Regeling openbare jaarverantwoording Wmg, die een gevolg is van de Awtza. Hierdoor veranderen de eisen aan uw jaarverantwoording ingrijpend. Daarnaast moeten ongeveer 18.000 zorgaanbieders voor het eerst een jaarverantwoording indienen.

Welke zorgaanbieders moeten een jaarverantwoording indienen?
De jaarverantwoordingsplicht geldt voor alle Wmg-zorgaanbieders. En dus in principe voor alle LVVP-leden. Er is slechts één uitzondering: de zzp’er is niet jaarverantwoordingsplichtig. Maar die uitzondering is feitelijk theoretisch, want zodra u een waarnemer of een medebehandelaar inschakelt, valt u al onder de jaarverantwoordingsplicht. In de praktijk maakt vrijwel iedereen daar gebruik van en zult ook u onder de jaarverantwoordingsplicht vallen.

De jaarverantwoordingsplicht is per 1 januari 2023 ingevoerd. Indien u jaarverantwoordingsplichtig bent, zult u over het jaar 2022 jaarverantwoording moeten afleggen. Er zijn slechts enkele uitzonderingen; die vindt u op de website van de Rijksoverheid.

Deadline voor openbaarmaking afhankelijk van uw situatie
De NZa: “De jaarverantwoording moet voor 1 juni openbaar gemaakt zijn. In geval van overmacht kunt u uiterlijk 31 maart 2023 een uitstelverzoek indienen via het uitstelformulier.”

De deadline van 1 juni geldt voor de volgende groepen zorgaanbieders. We citeren de NZa:

“Voor wie geldt de verruiming niet?

  • Zorgaanbieders die ná 1 januari 2022 onder de nieuwe wetgeving zijn gestart met aanbieden van zorg (nieuw opgerichte zorgaanbieders);
  • Zorgaanbieders die over boekjaar 2021 een financiële verantwoording openbaar dienden te maken (op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) of andere wet- en regelgeving).
    Voor deze doelgroepen geldt de reguliere aanleverdatum van 1 juni.”

 

Maar er zijn ook groepen zorgaanbieders die langer de tijd krijgen, schrijft de NZa:

Veel zorgaanbieders hebben sowieso de tijd gekregen tot en met 31 december 2023. Het CIBG publiceerde hierover een nieuwsbericht. Deze zorgaanbieders kunnen geen (extra) uitstel aanvragen.”

Welke zorgaanbieders hebben sowieso al langer de tijd? We citeren opnieuw de NZa:

“Voor wie geldt de verruiming?

  • Zorgaanbieders die al zorg leverden vóór 1 januari 2022, maar nog geen financiële verantwoording over boekjaar 2021 openbaar dienden te maken (op grond van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) of andere wet- en regelgeving).”

 

Handreikingen openbaarmaking jaarverantwoording NZa
Inmiddels heeft de NZa ook diverse handreikingen gepubliceerd over de openbaarmaking jaarverantwoording. De NZa licht hierin toe welke gegevens u precies aanlevert en hoe u deze gegevens gemakkelijk kunt achterhalen. Er zijn handreikingen voor verschillende rechtsvormen, waaronder eenmanszaken, kleine rechtspersonen en personenvennootschappen. De LVVP gaat deze handreikingen bestuderen en zal u verder informeren over wat er van u verwacht wordt.

Meer lezen?

Ook interessant

Alternatief LOGO-verklaring bekend, deadline verschoven naar 1 januari 2024

De deadline voor het voldoen aan de voorwaarden is verschoven van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024.

Lees meer

Video VG Digitaal: hoe vraagt u de gratis ondersteuning aan?

Voor het aanvragen van de gratis ondersteuning heeft het programmabureau een uitlegvideo gemaakt.

Lees meer