Aanleverplicht ROM-data aan SBG per 1-1-2017

Aanleverplicht ROM-data aan SBG per 1-1-2017

02-05-2016 Print

Aanleverplicht ROM-data

""Vanaf 1 januari 2017 is iedere ggz-aanbieder –al dan niet gecontracteerd- op grond van de Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg (Wkkgz) verplicht om voor ggz aan volwassenen (binnen de Zorgverzekeringswet) ROM-data aan te leveren bij SBG. Instellingen doen dat reeds. Voor u als vrijgevestigde ggz-professional is dat op dit moment niet mogelijk, omdat een deel van de infrastructuur daarvoor ontbreekt. Momenteel worden de eerste stappen gezet om die infrastructuur te realiseren. Deze wordt georganiseerd en gefinancierd door de Stichting Vrijgevestigden ROMmen (SVR).

Vanaf 1 oktober 2016 kunt u uw ROM-data via deze infrastructuur aanleveren aan SBG. Wij adviseren u om daadwerkelijk per 1 oktober te starten, zodat u zeker weet dat u op 1 januari 2017 alles op orde hebt.

 

Waarom ROM

Zicht op kwaliteit en transparantie van zorg staan hoog op de politieke agenda. Ook de LVVP vindt dit van belang en streeft naar kwalitatief verantwoorde zorg: wij staan achter een verantwoord en geïntegreerd gebruik van ROM in de behandeling van patiënten. We zijn daarbij van mening dat ROM allereerst moet worden ingezet voor en door de zorgaanbieder zelf, met als doel om de (kwaliteit van de) behandeling in samenspraak met de patiënt te verbeteren of bij te stellen. Immers, kwaliteit van zorg gaat over meer dan een platte vergelijking van een deltatoets tussen een begin- en eindmeting. In de ggz is iedere patiënt anders en het is logisch te verwachten dat sommige patiënten niet verbeteren op klachtenniveau, maar wel baat kunnen hebben bij begeleiding.

 

Benchmark van ROM-data biedt kansen

Een benchmark van ROM-data van vrijgevestigde ggz-professionals biedt kansen, omdat die naar verwachting een gunstig beeld zal schetsen van de behandelresultaten in de vrijgevestigde setting. En om ervoor te zorgen dat deze benchmark voor met name de vrijgevestigde zorgaanbieder zorgvuldig gaat plaatsvinden, claimt de LVVP haar recht op een bestuurszetel binnen SBG.

 

Vergelijk uw benchmarkgegevens met uw intervisiegenoten

Met de ROM-data, die door alle vrijgevestigde ggz-professionals centraal aangeleverd gaan worden bij SBG, kunt u zelf gaan benchmarken. De data leveren informatie die u kan helpen om onderlinge vergelijkingen met collega’s te maken. Hiermee hebt u de mogelijkheid om, onder meer met behulp van intervisiegroepen, sturing op kwaliteit te initiëren. Zo is het mogelijk om uw intervisiegroep als lerende omgeving te benutten door uw benchmarkgegevens te vergelijken met uw intervisiegenoten en met elkaar te bespreken waarom de data verschillen en hoe u ROM in uw behandelingen kunt gebruiken.

Ook interessant

Geslaagd minisymposium e-mental health

Op 12 mei organiseerden we het minisymposium 'e-mental health in de vrijgevestigde praktijk'. Met ruim 100 deelnemers, workshops van de zesgeselecteerde e-health-platforms ...

Lees meer

”‹Worden vrijgevestigden door eisenlijstjes en plafonds van the big four uit de markt gedrukt?

In dit interview reageert LVVP-voorzitter Arnoud van Buuren op het inkoopbeleid 2017 van zorgverzekeraars voor vrijgevestigden engeeft hij zijn mening overeen ...

Lees meer