Aanvragen verhoging omzetplafonds kan vanaf nu

Aanvragen verhoging omzetplafonds kan vanaf nu

06-04-2023 Print

Zoals u weet, zijn er -helaas- nog steeds zorgverzekeraars die een omzetplafond hanteren. Werkt u gecontracteerd, dan kunt u bij bepaalde zorgverzekeraars – desgewenst – een verhoging van uw omzetplafond aanvragen. Om te beslissen of u om een verhoging wilt vragen, is het belangrijk dat u uw wachtlijst actualiseert. Bekijk vervolgens of, en zo ja, voor welke zorgverzekeraar u een verhoging van het omzetplafond wilt aanvragen. Hieronder geven we aan welke zorgverzekeraars met een omzetplafond ofwel omzetmaximum werken en hoe zij omgaan met verzoeken voor verhoging van het omzetplafond.

VGZ
Bij VGZ kunt u eenmalig om een verhoging van het omzetplafond vragen vanaf 1 april tot 31 juli 2023. Meer informatie hierover vindt u hier. Dit is de rechtstreekse link naar het aanvraagformulier.

Zilveren Kruis
Bij Zilveren Kruis kunt u eenmalig om een verhoging van het omzetplafond vragen vanaf 1 april 2023 tot 1 september 2023. Gebruik hiervoor de volgende link.

CZ
Zoals u weet, is er bij CZ geen sprake van een omzetplafond, maar heeft deze zorgverzekeraar een beperking van het aantal praktijkuren. U kunt bij CZ niet om een verhoging van het aantal praktijkuren vragen; CZ neemt zelf het initiatief. CZ heeft aangegeven dat praktijken waarbij het marktaandeel 2023 in de gemeente/regio aanleiding geeft tot positieve aanpassing van het aantal praktijkuren, een gewijzigd voorstel 2023 zullen ontvangen waarin de praktijkuren zijn gewijzigd. CZ past geen voorstellen aan, waarbij de praktijkuren 2023 naar beneden worden bijgesteld. Alle zorgaanbieders met een getekende overeenkomst 2023 worden door CZ per e-mail geïnformeerd. Ook wanneer er geen aanpassing zal plaatsvinden.

Let op!
Is uw omzetplafond (bijna) vol? Dan is dit geen reden om de behandeling te staken of de patiënt naar een andere zorgaanbieder te verwijzen. Ook mag u de declaraties van de behandelingen die “over uw omzetplafond heen gaan” niet in rekening brengen bij de patiënt.
U dient zelf te beoordelen of nieuwe patiënten nog passen binnen uw omzetplafond. Zo niet, neem deze patiënt dan niet in behandeling, maar verwijs naar de afdeling zorgbemiddeling van de betreffende zorgverzekeraar.

Ook interessant

Regiobijeenkomsten voor leden: de LVVP komt naar u toe!

De bijeenkomsten zijn op 8 mei in Deventer, 1 juni in Eindhoven en 21 juni in Utrecht. Komt allen!

Lees meer

Noodkreet aan gemeente Amsterdam voor jeugdhulp door vrijgevestigden in 2024

Zorgwekkend dat veel vrijgevestigde jeugdhulpverleners in Amsterdam straks mogelijk buiten de boot vallen.

Lees meer