Actueel coronanieuws 17 december 2020

Actueel coronanieuws 17 december 2020

17-12-2020 Print

Ook in de nieuwe, strengere lockdown kunt u face-to-face blijven behandelen, uiteraard met inachtneming van de RIVM-richtlijnen. Hetzelfde geldt voor groepstherapie. Daarnaast is de richtlijn ggz en corona is weer geüpdatet. In de nieuwe versie is een kleine wijziging opgenomen over de inzet van zwangere zorgprofessionals. De overheid heeft tevens een FAQ gepubliceerd over het gebruik van mondkapjes in de ggz. Deze is in lijn met de richtlijn ggz en corona. Ook is het advies aangepast over het afgeven van verklaringen voor uitzonderingen op de mondkapjesplicht en publiceerde het ministerie van VWS een informatiekaart ‘Zorg in coronatijd’.

U kunt patiënten face-to-face blijven behandelen
Vanaf 15 december 2020 om 0.00 uur geldt een harde lockdown: veel winkels en andersoortige locaties moeten tot 19 januari 2021 de deuren sluiten.

Psychologen en psychotherapeuten verlenen zorg in het kader van de Zorgverzekeringswet (of de Jeugdwet) en vallen onder de Wet BIG. U kunt uw daarom patiënten face-to-face blijven zien. Ter vergelijking: contactberoepen zoals kappers en schoonheidsspecialisten gaan dicht, maar (para)medische contactberoepen zoals fysiotherapeuten en tandartsen blijven ook open. De Rijksoverheid heeft inmiddels een lijst gepubliceerd met (contact)beroepen die open mogen blijven. Hierop staan ook de gz-psycholoog (en dus ook haar specialismen) en de psychotherapeut vermeld.

Houd u aan de maatregelen van het RIVM en zorg dat uw patiënten dat ook doen: blijf thuis bij klachten, was/desinfecteer de handen en contactpunten regelmatig, houd (meer dan) anderhalve meter afstand en hoest of nies in de elleboog.

Nieuwe versie richtlijn ggz en corona
De richtlijn GGZ en corona is op één onderdeel gewijzigd. In de paragraaf Verantwoord inzetten van (zorg)professionals zijn de aanbevelingen over de inzet van zwangere professionals aangepast. De aanbeveling sluit nu aan bij de richtlijnen van het RIVM en luidt:
Zwangere professionals mogen tot de 28ste week van de zwangerschap werken in de directe patiëntenzorg van met corona besmette patiënten. Na de 28ste week wordt afgeraden de zwangere in te zetten bij corona vanwege de hogere kans op complicaties bij besmetting.

FAQ over gebruik van mondkapjes
De Rijksoverheid heeft een FAQ over het gebruik van mondkapjes in de GGZ en andere zorgsectoren zoals de gehandicaptenzorg. De informatie is in lijn met richtlijnen zoals je die ook kan vinden in de paragraaf Voorkomen van besmetting van de richtlijn GGZ en corona:

‘Het bestuur van een instelling of een vrijgevestigde behandelaar heeft de mogelijkheid medewerkers, patiënten en bezoekers te verplichten een mondneusmasker te dragen in de gebouwen van de instelling en omgevingen waar het houden van de 1,5 meter afstand niet goed mogelijk is. Patiënten en bezoekers kunnen daarvoor een eigen masker gebruiken. [..] De hulpverlener gebruikt, als de zorg binnen 1,5 meter plaats vindt of het risico te hoog inschat buiten de 1,5 meter, een mondmasker.’

U kunt patiënten en medewerkers dus verplichten om een mondkapje te dragen bij verplaatsingen (in de gangen); het mondkapje kan af zodra iemand op een vaste plek zit in de wachtruimte of de spreekkamer.

Uitzondering op de mondkapjesplicht
Sommige mensen hoeven geen mondkapje op waar dat verplicht is. Mensen die vanwege een beperking of (psychische) ziekte geen mondkapje kunnen dragen, hoeven geen mondkapje op. En mensen die daarvan ernstig ontregeld raken ook niet.

Binnen de regeling uitzondering mondkapjesplicht is degene die geen mondkapje kan dragen er zelf verantwoordelijk voor om aan te tonen dat hij onder de uitzonderingsregeling valt. Geef hiervoor als ggz-behandelaar geen officiële verklaring voor af. Het zelf (als eigen behandelaar) verstrekken van zo’n verklaring wordt afgeraden door de KNMG.

De KNMG en de LHV hebben bezwaar gemaakt tegen de teksten die eerder op de website van de Rijksoverheid gepubliceerd waren. Inmiddels zijn deze teksten aangepast. Er staat niet langer dat een patiënt een verklaring kan vragen aan de eigen zorgverlener, maar wel dat patiënt zelf een bewijs van een behandelrelatie van een (huis)arts of instelling kan overleggen. Dit gaat niet om een officiële medische verklaring (die een arts (en ook een psycholoog of psychotherapeut) dus niet over zijn eigen patiënt afgeven), maar bijvoorbeeld om een bewijs van een afspraak bij een arts. Het gaat met nadruk om een bestaand document. Het is niet de bedoeling dat patiënten hun behandelaar bellen voor een nieuw op te stellen document.

Vilans, de landelijke kennisorganisatie voor langdurende zorg, heeft op haar website een pasje beschikbaar gesteld dat patiënten zelf kunnen downloaden en invullen om aan te tonen dat ze geen mondkapje kunnen dragen. Mocht een patiënt u vragen om een verklaring, dan kunt u hiernaar verwijzen. Een praktijkstempel op zo’n pasje is niet noodzakelijk; geef dit dan ook niet. Overigens zijn er ook alternatieven denkbaar, zoals het tonen van een hulpmiddel of medicatie, het dragen van een faceshield (dit impliceert dat een mondkapje niet mogelijk is, maar toont wel de goodwill van de persoon om mee te werken) of een verklaring van een naaste of begeleider.

Informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’
Het is belangrijk dat mensen met gezondheidsklachten altijd contact opnemen met hun huisarts of de vaste zorgverlener, ook in coronatijd. Met deze boodschap publiceerde het ministerie van VWS deze week de informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’. Daarin wordt geschetst wat mensen kunnen doen als ze klachten hebben, als ze een afspraak of verwijzing hebben of als de zorg is uitgesteld.

Deze informatiekaart is samen met het bijbehorende visitekaartje te vinden op www.rijksoverheid.nl/zorgnodigincoronatijd. Daar zijn ook versies beschikbaar die zijn opgemaakt zodat ze gedrukt kunnen worden. Naast het digitale gebruik kan een gedrukte informatiekaart worden opgehangen en een stapeltje visitekaartjes bijvoorbeeld bij de balie van een apotheek of poli worden neergelegd.

Bekijk ook het coronadossier van de LVVP >

Ook interessant

Geen voorrang bij vaccinatie tegen corona

Alleen voorrang voor patienten en medewerkers in de acute/crisis-ggz en instellingen voor ernstige psychiatrie

Lees meer

Reminder enquête over al dan niet contracteren en corona

Heeft u de korte leden-enquête over al dan niet contracteren en over corona al ingevuld?

Lees meer