”˜Privacy gaat iedereen wat aan”™

”˜Privacy gaat iedereen wat aan”™

15-02-2018 Print

Met de start van de campagne ‘privacy gaat iedereen wat aan’ lanceert de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) de website hulpbijprivacy.nl. Via deze site vinden organisaties informatie en tools om zich voor te bereiden op de nieuwe Europese privacywet: de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG). De LVVP wil haar leden (pro)actief bijstaan bij de gevolgen van de AVG voor de vrijgevestigde ggz-praktijk. LVVP-leden ontvangen op korte termijn een gericht en uitgebreid aanbod waarmee zij kunnen voldoen aan alle ins & outs van de AVG.

 

Met de AVG krijgen mensen meer zeggenschap over hun persoonsgegevens. Zij mogen bijvoorbeeld hun gegevens inzien en laten wijzigen of zelfs volledig laten wissen. Ook krijgen zij het recht bij een organisatie hun persoonsgegevens op te vragen en mee te nemen naar een andere ‘aanbieder’, het recht op dataportabiliteit. En komen ze er met de organisatie niet uit, dan kan iedereen vanaf 25 mei a.s. een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Ook interessant

Vrijgevestigde ggz-aanbieders selectiever bij sluiten contracten met zorgverzekeraars

Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten kijken kritischer naar contracten van zorgverzekeraars. Dat blijkt uit een enquête die de LVVP ...

Lees meer

Ruim helft ggz-aanbieders biedt inzicht in wachttijden

Zo’n 60 procent van de vrijgevestigde ggz-aanbieders heeft januari jl. voor de eerste keer informatie aangeleverd bij Vektis over ...

Lees meer