Belangrijk nieuws over wijziging Landelijk Kwaliteitsstatuut

Belangrijk nieuws over wijziging Landelijk Kwaliteitsstatuut

17-08-2023 Print

Het Zorginstituut heeft op 11 mei 2023 bijlage C van het Landelijk Kwaliteitsstatuut gewijzigd. In deze bijlage staat de omschrijving van de vrijgevestigde praktijk (sectie II) en zorginstelling (sectie III). De wijziging heeft gevolgen voor twee groepen zorgaanbieders in de ggz.

Zorgaanbieders die vallen binnen een van deze twee categorieën, krijgen hiermee te maken:

  • zorgaanbieders met 11 of meer zorgverleners die in de Zvw/Wlz werkzaam zijn, een Wtza vergunning moeten hebben én die nu nog werken op basis van kwaliteitsstatuten sectie II en
  • zorgaanbieders met 10 of minder zorgverleners die in de Zvw/Wlz werkzaam zijn en die nu werken op basis van een kwaliteitsstatuut sectie III.

 

Op de website van het Kwaliteitsstatuut (de eerste bullet, klik op de link naar het communicatiebericht) staat een uitgebreide toelichting met daarin uitgewerkt de gevolgen en te volgen stappen voor deze twee groepen zorgaanbieders.

Het Zorginstituut heeft de tekst gewijzigd op verzoek van het Bestuurlijk Overleg Landelijk Kwaliteitsstatuut (dNggz, LVVP, MIND, NAPA, NIP, NVKG, NVP, NVO, NVvP, P3NL, Platform MeerGGZ, VVGN, V&VN en ZN). Directe aanleiding voor de wijziging is de vervanging van de Wtzi door de Wtza per 1 januari 2022 en de invoering van het zorgprestatiemodel per 2022. Het Landelijk Kwaliteitsstatuut sluit nu aan bij de nieuwe wetgeving.

Ook interessant

Geen machtiging nodig voor a.s.r.-verzekerden bij ongecontracteerde vrijgevestigde ggz-aanbieders

Dit leidde regelmatig tot verwarring onder onze leden en hun patiënten.

Lees meer

Moet ik gegevens aanleveren als mijn cliënt een privacyverklaring heeft getekend?

Privacyverklaring ingevuld? Er worden wel gegevens aangeleverd, maar geen behandelinhoudelijke.

Lees meer