Belangrijke weetjes over het zorgprestatiemodel

Belangrijke weetjes over het zorgprestatiemodel

08-07-2021 Print

Hoe zit het met e-mailen, kan ik daar een consult voor schrijven of niet? Hoe werkt het eigen risico na 1 januari 2022? In dit artikel zetten we een paar belangrijke onderwerpen uit het zorgprestatiemodel op een rij.

  • Asynchrone digitale zorg: in het zorpprestatiemodel schrijft u alleen de directe tijd. Dit geldt voor: patiëntcontact dat face-to-face, bit-to-bit en screen-to-screen plaatsvindt – denk (beeld)bellen en chatten. Dit betreft voornamelijk synchroon contact met een patiënt, wat allemaal in consulten geschreven kan worden. Maar ook asynchrone digitale zorg kan gedeclareerd worden. Denk hierbij aan een e-mail of een chat met een patiënt die op een later moment weer wordt beantwoord. Dit telt wel als een consult: de minuten die op een dag hieraan besteed worden, worden bij elkaar opgeteld tot één consult dat gedeclareerd kan worden. Dat staat in artikel 2.3 lid 2 van de beleidsregel: ‘Voor asynchrone digitale zorg geldt het volgende. De zorgaanbieder registreert één consult per dag op basis van de totale tijd besteed aan het contact met de patiënt op verschillende momenten van die dag.’ In het webinar over de simulatietool dd. 1 juni 2021 hebben we hierover een uitspraak gedaan die bij nader inzien niet juist was. Dit is dus een rectificatie.
  • LOGO-verklaring: op de beroepenlijst staat bij de overige beroepen de WO-psycholoog vermeld. Deze kan ingezet worden als deze beschikt over een zogenaamde LOGO-verklaring. Deze verplichting gaat echter pas per 1 juli 2022 gelden, zodat deze groep nog tot 1 juli 2022 de tijd heeft om deze verklaring aan te vragen.
  • De harde afkap op 31 december 2021: eind 2021 worden alle producten en dbc’s in administratieve zin afgesloten. Voor de gb-ggz is het van belang om uw reële directe en indirecte tijd tot en met 31 december 2021 te schrijven. Op basis van uw geschreven tijd wordt er namelijk een product gekozen en afgerekend, voordat op 1 januari 2022 wordt overgestapt naar het nieuwe model. Lees verder> 
  • Eigen risico: in het nieuwe model geldt het eigen risico voor één kalenderjaar. In het zpm werken we niet meer met zorgtrajectfinanciering, dus het eigen risico wordt elk nieuw kalenderjaar opnieuw ingezet en verrekend met de declaraties. Binnen één behandeling kan, als deze de grens van het kalenderjaar overschrijdt, dus twee keer het eigen risico in rekening gebracht worden. Voor patiënten in de huidige gb-ggz kan dit betekenen dat ze feitelijk hun behandeling geheel zelf betalen. We hebben hierover veelvuldig gesproken met het ministerie van VWS, maar deze geeft aan dat het bij andere zorgsoorten ook op deze manier werkt. Dit is een politieke keuze, waar niets aan te doen is. Informeer uw patiënten op tijd over het dubbele eigen risico. U mag patiënten niet adviseren over het moment van starten van de behandeling; verstrek alleen feitelijke informatie en zorg dat patiënten zelf een beargumenteerde keuze kunnen maken.

 

Ook interessant

Caresq verzekerden in behandeling? Vraag voor 1 augustus verhoging omzetplafond bij VGZ!

Heeft u uw omzetplafond bijna bereikt bij VGZ? En behandelt u Caresq verzekerden? Vraag dan voor 1 augustus

Lees meer

Intercollegiaal overleg voor vrijgevestigden vergoed dankzij LVVP

Wat houdt deze prestatie in en wanneer kunt u deze declareren?

Lees meer