Belastingdienst akkoord met nieuwe zzp-modelovereenkomsten

Belastingdienst akkoord met nieuwe zzp-modelovereenkomsten

15-02-2023 Print

Sinds de inwerkingtreding van de Wet deregulering beoordeling arbeidsrelaties (DBA) in 2016 kunnen opdrachtgever en zzp’er op basis van een door de Belastingdienst positief beoordeelde modelovereenkomst ‘buiten dienstbetrekking’ werken. Daarmee wordt vooraf duidelijk dat de zzp’er daadwerkelijk zelfstandig werkt en dat de opdrachtgever geen loonheffingen hoeft af te dragen. Op 2 februari van dit jaar gaf de Belastingdienst zijn positieve oordeel over de nieuwe, geactualiseerde modelovereenkomsten voor psychotherapeuten, klinisch (neuro-) psychologen en gz-psychologen, opgesteld en voorgelegd door onder andere de LVVP en VvAA.

Beschikbaarheid overeenkomsten
De twee nieuwe modelovereenkomsten zijn beschikbaar via www.belastingdienst.nl. Het gaat om de:

 

Met beperkte aanpassingen in modelovereenkomsten zijn deze weer bij de tijd
Het belangrijkste verschil met de vorige overeenkomsten is een verdere beperking van de mogelijkheden van de zzp’er om patiënten of personeel van de (voormalige) opdrachtgever te werven. Ook zijn veranderingen in de regelgeving verwerkt. Zo wordt ook van de zzp’er verlangd dat hij zich aan de nieuwe Wet toelating zorgaanbieders (Wtza) houdt. Tot slot is de modelovereenkomst aangepast aan het nieuwe kwaliteitsstatuut en het zorgprestatiemodel. Bij lopende samenwerkingen met een beperkte resterende looptijd, is het niet strikt noodzakelijk een nieuwe overeenkomst te sluiten.

U vindt meer informatie over het gebruik van de modelovereenkomsten op onze website.

Ook interessant

“De bekostiging moet de inhoud volgen. En niet andersom”

Hoe kijkt LVVP-voorzitter Ria Mous terug op de invoering van het zorgprestatiemodel? Lees hier het interview.

Lees meer

Alternatief LOGO-verklaring bekend, deadline verschoven naar 1 januari 2024

De deadline voor het voldoen aan de voorwaarden is verschoven van 1 juli 2023 naar 1 januari 2024.

Lees meer