Bepaal de financiële impact van het zorgprestatiemodel voor uw praktijk

Bepaal de financiële impact van het zorgprestatiemodel voor uw praktijk

12-04-2021 Print

Leestijd: 4 minuten
Uitvoeringstijd: 2 tot 8 uur afhankelijk van omvang, samenstelling en administratie van uw praktijk

Er zijn verschillende manieren om te berekenen wat de financiële impact van het zorgprestatiemodel is voor uw praktijk. Sommige softwareleveranciers bieden de mogelijkheid om deze simulatie voor u uit te voeren. Daar zijn – mogelijk forse – kosten aan verbonden. Maar u kunt de simulatie ook zelf doen. Hiervoor maakt de LVVP een simulatietool en een tarievenlijst voor vrijgevestigden (met de actuele concepttarieven van de NZa), die met onze nieuwsbrief van aanstaande donderdag 15 april gepubliceerd zullen worden op Mijn LVVP (alleen voor leden).

Waarom simuleren?

Zelf simuleren kost u natuurlijk tijd, maar het geeft u veel inzicht in de gevolgen van de invoering van het zorgprestatiemodel voor uw eigen praktijk. Ook laat het zien wat de factoren zijn binnen uw praktijk die de impact bepalen. Na het uitvoeren van de simulatie weet u hoe het zorgprestatiemodel werkt, wat het effect is voor uw praktijk en wat daar de oorzaak van is. Bovendien is de simulatie van belang bij het gesprek dat de LVVP voert over eventuele benodigdheden voor een transitieprestatie. We roepen u dan ook op om de berekening van uw simulatie met ons te delen. In de simulatietool die donderdag gepubliceerd wordt, staat hoe u dat kunt doen. Uiteraard worden uw gegevens vertrouwelijk behandeld.

In deze handleiding nemen we u alvast in enkele stappen mee door het proces van simulatie. Mogelijk kunt u een deel van de gegevens geautomatiseerd uit uw administratie halen. Dat verschilt per softwareleverancier. Deze LVVP simulatietool is er op gebaseerd dat u een groot deel van het werk handmatig moet doen. Bij een gemiddelde mate van automatisering verwachten wij dat u 10 minuten per product of dbc nodig heeft.

In het zorgprestatiemodel gebeurt de declaratie per consult en niet meer – zoals nu het geval is – per product of dbc. Alle declaraties in het zorgprestatiemodel bestaan uit losse prestaties. In totaal zijn er ruim 800 prestaties; voor u als vrijgevestigde is slechts een deel daarvan relevant. Voor de meeste leden geldt dat er maar enkele van die 800 prestaties op uw praktijk van toepassing zijn. De LVVP stelt daarom een overzichtelijke lijst met prestaties en concepttarieven samen die voor vrijgevestigden van toepassing zijn. Deze lijst wordt samen met de simulatietool op donderdag 15 april aanstaande gepubliceerd.

Wat heeft u nodig om te simuleren

Om te simuleren moeten de huidige producten of dbc’s omgezet worden naar de nieuwe prestaties. U berekent dan wat u voor dezelfde werkzaamheden zou kunnen declareren in het zorgprestatiemodel. Gebruik daarvoor de producten of dbc’s die zijn afgesloten in 2019. Hieronder vallen ook de dbc’s die gedeclareerd worden omdat de grens van 365 dagen is bereikt. Het gaat erom dat u kunt bepalen welke vergoeding u heeft gekregen in het huidige model én welke handelingen u daarvoor verricht heeft. U gebruikt de gegevens van 2019 omdat 2020 een vertekend beeld kan geven door corona.

Van huidige gegevens naar prestaties van het zorgprestatiemodel

Om te bepalen uit welke prestaties binnen het zorgprestatiemodel een eerder geleverd product of dbc bestaat, moeten per prestatie de volgende stappen doorlopen worden:

1. Bepaal de setting

Dit is de setting waarin u werkt. Voor vrijgevestigden is dit setting 1 (ambulant – kwaliteitsstatuut sectie II). U bent vrijgevestigd als u sectie II van het kwaliteitsstatuut heeft ingevuld. Het concept-tarievenoverzicht van de LVVP dat op 15 april 2021 gepubliceerd wordt, laat alleen de prestaties van deze setting met de bijbehorende concepttarieven zien. Als u vrijgevestigd bent, dan hanteert u dus automatisch de juiste concepttarieven.

2. Bepaal het beroep van de behandelaar

Dit is het beroep van de persoon die de directe tijd heeft verricht. In een solopraktijk is dit uw eigen beroep. Heeft u medewerkers, dan hanteert u het beroep dat van degene die het betreffende consult heeft uitgevoerd. Er zijn vier beroepsklassen: gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en overige beroepen. De concepttarieven verschillen per beroep doordat de uurtarieven en de opslag voor de indirecte tijd per beroep afwijken.

3. Bepaal het type consult

Er zijn twee typen consult: diagnostiek en behandeling. Mogelijk laat uw huidige administratie dit onderscheid niet zien. Maak dan zelf een inschatting van welke consulten uit het betreffende product of dbc als diagnostiek aangemerkt moeten worden en welke als behandeling. Het tarief voor diagnostiek is hoger dan het tarief voor behandeling, door een hogere opslag voor indirecte tijd. Een consult diagnostiek (zie toelichting artikel 2.1 van de beleidsregel) is een consult met enkel als doel het uitvoeren van diagnostiek.

4. Bepaal de tijdsrange

Dit is de duur van het consult. Let op, u telt alleen de directe tijd! Voor de indirecte tijd wordt een standaard opslag berekend die verdisconteerd is in het tarief. U moet bepalen welke prestatie bij het consult hoort. Deze prestaties omvatten een tijdspanne, bijvoorbeeld vanaf 45 minuten, tot de grens van de volgende prestatie (in dit voorbeeld vanaf 60 minuten). Een consult van 55 minuten directe tijd valt dus in de prestatie vanaf 45 minuten, een consult van 60 minuten valt in de volgende prestatie, die vanaf 60 minuten.

5. Groepstherapie: bepaal het aantal deelnemers en de duur van groepsbehandelingen

De prestaties groepsconsult in het zorgprestatiemodel zijn gebaseerd op tijd (in halve uren bij groepsbehandelingen) en aantal deelnemers. Dit is in veel administraties niet eenvoudig te herleiden; het is in die gevallen niet eenvoudig om te zetten naar het zorgprestatiemodel.

 

Heeft u bovenstaande stappen doorlopen, dan weet u de setting, het beroep, het type consult en de tijdsrange van het product of de dbc. Middels de simulatietool (volgt donderdag 15 april) kunt u per product of dbc aangeven welke prestatie hoe vaak is voorgekomen binnen dat product of die dbc. Vervolgens wordt berekend wat de concept NZa-tarieven voor de gezamenlijke prestaties opleveren en kunt u dit totaalbedrag vergelijken met de declaratie die destijds bij dat product of die dbc hoorde.

Let op: deze simulatie rekent met de concept NZa-tarieven. De gecontracteerde tarieven kunnen hier straks van afwijken. En u rekent met uw declaratie van 2019. Die huidige tarieven zijn inmiddels iets hoger.

Ook interessant

Zorgprestatiemodel klaar voor gebruik

De NZa heeft regelgeving, prestaties en concepttarieven voor 2022 vastgesteld.

Lees meer

Corona: vaccinatie, testen, meerkostenregeling, informatiekaart en avondklok

Het laatste nieuws over corona vindt u in dit artikel: de vaccinatievolgorde en vervallen van de voorrang voor

Lees meer