Capaciteitsorgaan raamt ggz-beroepen: veel meer opleidingsplaatsen gz-psychologen nodig

Capaciteitsorgaan raamt ggz-beroepen: veel meer opleidingsplaatsen gz-psychologen nodig

19-01-2023 Print

Het Capaciteitsorgaan raamt om de 3 jaar de toekomstige behoefte aan beroepsbeoefenaren in de zorg. Op basis van deze raming brengt het Capaciteitsorgaan advies uit aan het ministerie van VWS over het benodigde aantal opleidingsplaatsen van onder andere gz-psychologen, psychotherapeuten en klinisch (neuro)psychologen. VWS gebruikt deze raming om het budget vast te stellen voor de opleidingen tot deze beroepen (beschikbaarheidsbijdrage). De LVVP heeft een zeer actieve rol vervuld bij het tot stand komen van dit advies.

Het meest recente instroomadvies van het Capaciteitsorgaan dateert van 12 januari 2023 en betreft de instroom in de periode 2024 – 2026.

Raming 2024 – 2026 (nieuw) Raming 2021 – 2023 (oud)
Gz-psychologen 1885832
Psychotherapeuten171155
Klinisch psychologen 249299

 

Wat meteen opvalt, is de grote stijging van het aantal benodigde opleidingsplaatsen voor gz-psychologen: het gaat om meer dan een verdubbeling.

De raming uit 2018 van 832 opleidingsplaatsen voor gz-psychologen leidde tot veel discussies: het veld vond deze raming veel te laag. De nieuwe raming houdt rekening met de wens om een deel van de master-psychologen op te leiden tot bevoegde en bekwame beroepsbeoefenaren. De verschillen zijn kleiner voor de andere twee psychologische beroepsgroepen. Het advies van het Capaciteitsorgaan vindt u hier.

Ook interessant

Laatste oproep: doe mee met de LVVP-ledenenquête over regionale samenwerking

Wilt u de enquête uiterlijk 22 januari 2023 invullen? Alvast dank voor uw medewerking!

Lees meer

16 februari 2023: gratis webinar over de Wtza-jaarverantwoording

Het webinar wordt gegeven door de NZa en AAG. Deelname is gratis.

Lees meer