Caresq verzekerden in behandeling? Vraag voor 1 augustus verhoging omzetplafond bij VGZ!

Caresq verzekerden in behandeling? Vraag voor 1 augustus verhoging omzetplafond bij VGZ!

15-07-2021 Print

Heeft u Caresq verzekerden in behandeling? En heeft u uw zorgkostenplafond bijna bereikt bij VGZ? Dan adviseert de LVVP u om een verhoging van uw omzetplafond aan te vragen. Let op: de deadline hiervoor is 1 augustus 2021!

Zorgverzekeraar VGZ heeft voor het contractjaar 2021 een aantal labels van Caresq overgenomen: het gaat om Promovendum, National Academic en Besured. Lange tijd bleef onduidelijk wat de precieze gevolgen hiervan zouden zijn voor zowel verzekerden als zorgaanbieders die een contract met Caresq en/of VGZ hebben. Op 1 juni jl. berichtte VGZ ons over een voorgestelde oplossing, die nu echter door VGZ wordt gewijzigd. De LVVP ontving recentelijk deze toelichting van VGZ:

‘De Caresq verzekerden vallen onder het zorgkostenplafond. Wanneer een declaratie van een Caresq verzekerde wordt ingediend boven het overeengekomen zorgkostenplafond, wordt die gecorrigeerd in de afrekening. Er kan onverminderd sprake zijn van een afrekening, maar dan is dat door declaraties van verzekerden die bij andere labels zijn verzekerd (VGZ, IZA, enz). Bij de correctie geldt dat het moment van overschrijden wordt bepaald aan de hand van de openingsdatum van de betreffende dbc.

Het is dus niet zo dat wanneer een overschrijding wordt veroorzaakt door een ander label, maar er wel Caresq verzekerden in behandeling zijn, dat dan ook de overschrijding wordt gecorrigeerd.

Uiteraard staat het vrijgevestigden vrij om nog tot 1 augustus een verhogingsaanvraag in te dienen indien (b)lijkt dat het zorgkostenplafond ontoereikend is.’

 

We legden VGZ twee rekenvoorbeelden voor (zie onder). VGZ geeft desgevraagd aan dat deze rekenvoorbeelden correct zijn:

Rekenvoorbeeld 1:

  • Uw omzetplafond bij VGZ is € 40.000.
  • U behandelde begin dit jaar een verzekerde van Caresq (bedrag € 5.000). U had het omzetplafond van VGZ bij het openen van de DBC nog niet bereikt.
  • U behandelt daarna ook verzekerden van VGZ (totaalbedrag €38.000).
  • Omdat u de behandeling van de verzekerde van Caresq startte voordat u het omzetplafond had bereikt, vordert VGZ € 3.000 terug.

 

Rekenvoorbeeld 2:

  • Uw omzetplafond bij VGZ is ook € 40.000
  • U behandelt gedurende het jaar verzekerden van VGZ (totaalbedrag €38.000). U bereikt het omzetplafond op 6 september (sluiting van de betreffende dbc).
  • U opent op 8 oktober een dbc voor de behandeling van een verzekerde van Caresq. De factuur op 31 december (harde afkap) bedraagt € 3.000).
  • Omdat u de behandeling van de verzekerde van Caresq startte nadat u het zorgkostenplafond had bereikt, vordert VGZ het bedrag van € 1.000 niet terug.

 

Dus als u verzekerden van Caresq in behandeling heeft gehad en u verwacht dit jaar het zorgkostenplafond van VGZ te bereiken, houdt u er dan rekening mee dat VGZ later zal terugvorderen. U kunt nog wel tot 1 augustus bij VGZ voor deze klanten een verhoging van uw zorgkostenplafond aanvragen.

 

Wij keuren deze handelwijze van VGZ af. Het contract van Caresq voor 2021 omvatte geen omzetplafond. Nu vallen de Caresq verzekerden dus feitelijk wel onder het omzetplafond van VGZ. Dit leidt tot Kafkaëske toestanden. Behandelt u in het begin van het jaar veel VGZ verzekerden en krijgt u daarna een Caresq verzekerde in behandeling waarmee u boven uw omzetplafond uitkomt, dan ziet VGZ dit niet als een overschrijding. Als u echter in het begin van het jaar veel Caresq verzekerden behandelt en u krijgt vervolgens een VGZ verzekerde in behandeling waarmee u het omzetplafond overschrijdt, dan is dat volgens VGZ wel een overschrijding!

Daarom adviseren we iedere zorgaanbieder die met VGZ een contract heeft en die zijn omzetplafond nadert, om voor 1 augustus een verhoging van het omzetplafond aan te vragen. Dus juist ook als u met Caresq verzekerden uw omzetplafond nadert!

Ook interessant

Stuur uw ingevulde simulatietool in!

We weten dat het een flinke klus is. Maar het belang is groot.

Lees meer

Belangrijke weetjes over het zorgprestatiemodel

Hoe zit het met e-mailen, kan ik daar een consult voor schrijven of niet? Hoe werkt het eigen risico na 1 ...

Lees meer