Continuïteitsbijdrage ZN aan te vragen tot 21 augustus 2020

Continuïteitsbijdrage ZN aan te vragen tot 21 augustus 2020

23-07-2020 Print

UPDATE!! Zojuist bericht ZN ons dat de aanvraagtermijn voor de CB-regeling is verlengd: aanvragen kan tot 21 augustus 2020.

De LVVP krijgt veel vragen van leden over de continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland (ZN). Een aantal belangrijke aandachtspunten en een rekenvoorbeeld vindt u op de pagina ‘Corona: financiële regelingen’. De continuïteitsbijdrage kan aangevraagd worden tot 21 augustus 2020.

Eerst wordt de voorlopige continuïteitsbijdrage vastgesteld op basis van de ingeschatte omzetderving: hiermee wordt geregeld dat de uitbetalingen per maand over de periode maart tot en met juni 2020 minimaal 85% zijn van de normomzet. Die normomzet is de geïndexeerde omzet over heel 2018 gedeeld door 12 (per maand 1/12e deel van de jaaromzet).

Later wordt de definitieve continuïteitsbijdrage bepaald op basis van de definitieve omzetderving: 85% van de normomzet voor de periode april 2019 tot en met juni 2020 minus de gedeclareerde dbc’s en producten die in zijn gestart in diezelfde periode. Blijkt de definitieve omzetderving hoger dan de voorlopige continuïteitsbijdrage, dan krijgt u er geld bij; is deze lager, dan moet u terugbetalen.

Indien u in de laatste zes maanden van 2020 meer omzet realiseert dan de normomzet voor dat aantal maanden dan wordt dat aangemerkt als inhaalzorg. 55% van deze inhaalzorg wordt verrekend in de definitieve continuïteitsbijdrage. U raakt dan dus een deel van de continuïteitsbijdrage kwijt.

Lees meer op de website>

Ook interessant

Zomerrooster telefonische bereikbaarheid LVVP

Het LVVP-bureau is beperkt telefonisch bereikbaar: op maandag t/m donderdag van 10-13 uur.

Lees meer

Verslag eerste online gehouden algemene ledenvergadering

Voor het eerst sinds haar bestaan organiseerde de LVVP op 1 juli 2020 de algemene ledenvergadering online.

Lees meer