Contract Zorg en Zekerheid 2024: terug naar minuten bijhouden?!

Contract Zorg en Zekerheid 2024: terug naar minuten bijhouden?!

05-10-2023 Print

Het contract 2024 van Zorg en Zekerheid voor vrijgevestigden bevat een onaangekondigde clausule: het contract blijkt voorwaarden te bevatten over het maximum aantal behandelminuten per behandeltraject. In het inkoopbeleid dat Zorg en Zekerheid op 1 april jl. publiceerde, was hierover echter niets opgenomen. Daarom hebben we hierover een melding gedaan bij de NZa en de toezichthouder gevraagd met spoed te reageren op de vraag of de zorgverzekeraar deze eis onaangekondigd in het contract kan opnemen.

De eis die Zorg en Zekerheid stelt, houdt voor de gespecialiseerde ggz in dat er maximaal 6.000 behandelminuten per behandeltraject per kalenderjaar wordt vergoed. Met andere woorden: alles boven de 6.000 behandelminuten krijgt u niet vergoed.
Voor de generalistische basis-ggz stelt Zorg en Zekerheid een maximum aantal minuten per behandelprofiel:

  • Kort: maximaal 300 minuten
  • Middel: maximaal 500 minuten
  • Intensief: maximaal 750 minuten
  • Chronisch: maximaal 750 minuten

 

Voor deze profielen geldt dat het aantal minuten boven dit maximum niet wordt vergoed.

In onze ogen is het in strijd met de regels dat zorgverzekeraars een majeure maatregel in hun contracten opnemen zonder hierover transparant te zijn in hun inkoopbeleid.
Bovendien past deze eis niet binnen de systematiek van het zorgprestatiemodel, waarbij juist doelbewust afscheid is genomen van het tijd schrijven vanwege de extra administratieve lasten die dit tot gevolg heeft.

We hebben aan de NZa de vraag voorgelegd of Zorg en Zekerheid deze eis inderdaad niet mag opnemen in hun contract als dit niet is aangekondigd in het inkoopbeleid. We hebben de NZa gevraagd om zeer spoedig te reageren. Wordt vervolgd!

Ook interessant

ONVZ deelt onze mening over plicht zorgaanbieder om patiënt te informeren

Feit blijft dat de LVVP niet blij is met de machtiging an sich. Maar we zijn wel blij met deze ...

Lees meer

ONVZ stuurt brief aan ongecontracteerden over machtiging bij meer dan 35 consulten

We hebben nog geen reactie ontvangen van ONVZ op onze vraag om opheldering.

Lees meer