Contract Zorg en Zekerheid: langer doorbehandelen toch mogelijk

Contract Zorg en Zekerheid: langer doorbehandelen toch mogelijk

21-03-2024 Print

Op aandringen van de LVVP heeft Zorg en Zekerheid de te strakke begrenzing voor gecontracteerde zorgaanbieders wat laten vieren. Dit geldt zowel voor de generalistische basis-ggz (gb-ggz) als de gespecialiseerde ggz (g-ggz).

De begrenzing bestaat uit een minutengrens voor zowel de behandelprofielen in de gb-ggz als voor de behandeltrajecten in de g-ggz, zoals u kunt nalezen in dit bericht dd. 5 oktober 2023 uit onze nieuwsbrief. Vooral in de gb-ggz kan een dergelijke begrenzing een belemmering vormen voor het starten van een behandeling en het bieden van passende zorg.

Indien tijdens de behandeling blijkt dat het noodzakelijk is dat het traject in de gb-ggz langer gaat duren dan het aanvankelijk gekozen profiel, dan kan (indien mogelijk) worden opgeschaald, bijvoorbeeld van product middel naar product intensief. Zorg en Zekerheid maximeert in het contract het aantal minuten voor een traject intensief op 750 minuten. Blijkt tijdens de behandeling dat 750 minuten voor een specifieke patiënt (nog) niet toereikend is, dan kan de zorgaanbieder een “light versie van een machtiging” (formulering van Zorg en Zekerheid) aanvragen bij de zorgverzekeraar. Zorg en Zekerheid zal dan een vervolgtraject goedkeuren en “gewoon” uitbetalen.

We zijn enorm blij met deze toevoeging op de contractuele eisen die Zorg en Zekerheid heeft aangegeven. Zorg en Zekerheid geeft aan dat, als een patiënt een privacyverklaring heeft afgegeven, dit geen effect heeft op de toewijzing van deze zogenaamde “machtiging”.

Wilt u een dergelijke machtiging aanvragen? Vraag dan eerst toestemming aan de patiënt. Na diens goedkeuring kunt u via veilig mailen een bericht sturen naar machtigingen@zorgenzekerheid.nl met de aanvraag voor een “light machtiging”. Vermeld hierbij de gegevens van de patiënt en geef aan met welk profiel (let op: dus weer een maximum aantal minuten) u het traject nog wilt aanvullen.

Ook interessant

Update regionalisering: lunchoverleggen versterken de regionale samenwerking

Geplande lunchoverleggen in maart/april: Achterhoek en De Liemers, Apeldoorn, Zuid-Holland Noord en Zutphen.

Lees meer