Corona: hou vol!

Corona: hou vol!

28-01-2021 Print

Niet meer knuffelen. Zelfs een hand geven is er niet meer bij. Mondkapjes op in de supermarkt, in het ov. En dan ook een avondklok. Wie dat een jaar geleden voorspeld had, zou voor gek verklaard zijn. Maar we hebben nu eenmaal te dealen met deze nieuwe werkelijkheid, ook in de ggz-praktijk. We blijven onze handen stuk wassen, onze praktijkruimte steeds weer schoonmaken en het belangrijkste: we blijven ons inzetten voor onze patiënten, die allemaal verschillend op de pandemie reageren en die ook nu, júíst nu, onze zorg zo hard nodig hebben. Er komt een moment dat corona onder controle is, maar we zijn er nog niet. Dus hou vol! Zorg goed voor uzelf en zoek waar nodig steun bij elkaar als praktijk- of intervisiegenoten. Als LVVP doen we ons uiterste best om u zo veel en zo snel als mogelijk is te informeren en te ondersteunen. En dat zullen we blijven doen. Hieronder vindt u de actuele berichtgeving over corona.

Avondklok & virusmutaties: aanpassing richtlijn ggz & corona

  • De tiende versie van de richtlijn ggz & corona bevat nu een paragraaf over de avondklok. De richtlijn adviseert om, gezien de avondklok, zo terughoudend mogelijk te zijn met het verlenen van zorg na 21.00 uur. Plan bijvoorbeeld zo min mogelijk afspraken in na 20.00 uur. Is er dringend zorg nodig, of sprake van een noodsituatie, dan kan die zorg natuurlijk worden verleend. Om naar buiten te mogen moet je (behalve bij nood) een verklaring hebben. Patiënt en zorgprofessional hebben allebei een eigen verklaring nodig, de zorgprofessional moet ook een werkgeversverklaring hebben.
  • Ook is er in de vernieuwde richtlijn extra aandacht voor mantelzorg ten tijde van corona. In de paragraaf Psychische zorg bij corona is de tekst over de mantelzorgverleningscheck geactualiseerd met correcte verwijzingen naar relevante richtlijnen en naar de mantelzorgverleningscheck. Mantelzorg kan doorgaan, mits uiteraard onder de gebruikelijke voorzorgsmaatregelen zoals handen wassen en beperken van contacten met anderen. Op de site van de Rijksoverheid vind je hier meer informatie over. Of neem contact op met de Mantelzorglijn (030 – 760 60 55 of mantelzorglijn@mantelzorg.nl).
  • Ben je gevaccineerd? Blijf dan nog wel de persoonlijke beschermingsmiddelen gebruiken. Het RIVM adviseert daarover het volgende: vooralsnog heeft de vaccinatiestatus van zorgmedewerkers geen consequenties voor inzet en testbeleid of gebruik van persoonlijke beschermingsmiddelen. De vaccinatie biedt namelijk geen 100% bescherming en we weten ook nog niet hoe lang de vaccinatie beschermt en of gevaccineerde ook geen virus meer kan overdragen. Daarom wordt het zekere voor het onzekere genomen en blijft het bestaande test- , inzet- en PBM-beleid in principe gehandhaafd. NB: de tekst van de richtlijn is op dit onderwerp niet gewijzigd.
  • De Britse variant van het coronavirus leidt nog niet tot aanpassing van richtlijn.Het aantal mensen die met de Britse variant van het coronavirus zijn besmet, neemt toe. En ook de Zuid-Afrikaanse variant is in Nederland geconstateerd. Mogelijk doen ook andere gemuteerde versies hun intrede in Nederland. De ontwikkelingen zijn op dit moment geen reden om de richtlijn aan te passen. Wij volgen hierin het beleid van het RIVM.
    De LVVP krijgt veel vragen over groepsbehandeling, maar de richtlijn is op dit punt ongewijzigd: groepsbehandeling is dus nog steeds mogelijk, mits iedereen zich houdt aan alle geldende RIVM-maatregelen waaronder minimaal anderhalve meter afstand van groepsleden tot elkaar.

 

Continuïteitsbijdrage
Nu het jaar voorbij is, zult u de financiële balans over 2020 gaan opmaken. Misschien concludeert u dat u omzet mist omdat patiënten vanwege corona wegbleven. Om mogelijke inkomstenderving over 2020 op te vangen, hebben de zorgverzekeraars medio vorig jaar de regeling continuïteitsbijdrage opengesteld. Deze zal in 2021 definitief verrekend worden. Er is geen andere mogelijkheid voor compensatie van gederfde inkomsten. Misschien concludeert u dat u een of meer omzetplafonds heeft overschreden. Realiseer u wel dat contractafspraken met zorgverzekeraars van kracht blijven. Coulance met terugwerkende kracht zal naar verwachting niet aan de orde zijn.

Ook interessant

Wel of niet verplichte aansluiting op pensioenfonds PFZW?

Voor de meeste leden geldt dat deze verplichting niet geldt. De volgende drie vragen geven duidelijkheid.

Lees meer

Het zorgprestatiemodel: simulatie & waarom een epd onmisbaar is

Deze nieuwe manier van bekostigen zal elke vrijgevestigde ggz-behandelaar gaan raken: u werkt dan niet meer me

Lees meer