Corona: vaccinatie, testen, meerkostenregeling, informatiekaart en avondklok

Corona: vaccinatie, testen, meerkostenregeling, informatiekaart en avondklok

12-04-2021 Print

Het laatste nieuws over corona vindt u in dit artikel: de vaccinatievolgorde en vervallen van de voorrang voor zorgmedewerkers, voorrang bij testen op coronabesmetting en avondklok verzet naar 22 uur: verstrek geen verklaring aan patiënten, de meerkostenregeling van Zorgverzekeraars Nederland en de toegankelijke informatiekaart over zorg in coronatijd van de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa).

Geen voorrang voor overige zorgmedewerkers bij vaccinatie
LVVP-leden vallen in de categorie overige zorgmedewerkers. Aanvankelijk was het de bedoeling dat alle zorgmedewerkers voorrang zouden krijgen bij de coronavaccinatie. De snelheid van vaccineren is echter opgevoerd en het vaccineren per leeftijdscohort en de geplande voorrang voor zorgmedewerkers gaan hierdoor vrijwel gelijk op. Inmiddels is daarom definitief dat er geen aparte oproep komt voor vaccinatie van overige zorgaanbieders. Deze gaan gewoon mee in hun leeftijdscohort. De zorgmedewerkers die wel voorrang krijgen bij vaccinatie werken in de directe COVID-zorg, verpleeghuizen, gehandicaptenzorg, wijkverpleging en Wmo-ondersteuning en GGZ-zorg (acuut/crisis en EPA). Daarnaast krijgen ook huisartsen en hun zorgverlenende medewerkers sinds eind januari 2021 een prik. U kunt dit hier nalezen.

Wel voorrang bij testen op coronabesmetting
Het komt zo nu en dan nog voor dat onze leden géén voorrang krijgen bij de coronateststraat. Dit melden wij VWS die aangeeft dat meermalen de GGD’s hiertoe heeft geïnstrueerd. Wordt voorrang geweigerd, wijs dan op de lijsten die het ministerie van VWS hierover heeft gepubliceerd: een lijst met beroepen die wél voorrang krijgen en een lijst met beroepen die geen recht hebben op voorrang. De beroepen gz-psycholoog, psychotherapeut, klinisch psycholoog en klinisch neuropsycholoog staan op de lijst van beroepen die wél voorrang krijgen. De medewerkers van het call center van de GGD beschikken over deze lijsten en kunnen aan de hand daarvan bepalen wie wel en niet in aanmerking komen voor de voorrang. Uiteraard blijft gelden dat u klachten moet hebben die bij covid-19 kunnen passen en dat u onmisbaar bent voor de continuïteit van de zorgverlening en dat u zich niet kunt laten vervangen.
We roepen u wel op om prudent om te gaan met de voorrangsregeling. Maak er geen gebruik van als u zich kunt laten vervangen of wanneer er geen gevolgen zijn voor de doorgang van de patiëntenzorg.

Avondklok per 31 maart naar 22.00 uur, verstrek geen verklaringen
De avondklok wordt verlengd en geldt per 31 maart 2021 vanaf 22.00 uur (een uurtje later dus) en duurt tot 4.30 uur in de ochtend. De maatregel geldt vooralsnog tot en met 15 mei 2021. Verstrek geen verklaringen aan patiënten of mantelzorgers waarin u stelt dat zij tussen 22.00 uur en 4.30 uur op straat mogen zijn. Patiënten die dringend hulp nodig hebben, mogen in geval van crisis/calamiteit naar buiten, liefst met de ingevulde eigen verklaring avondklok. Verwijs mantelzorgers naar de website van de Rijksoverheid en naar de website mantelzorg.nl. Mantelzorgers hebben ook een ingevulde eigen verklaring nodig. Meer lezen over de avondklok: check ons coronadossier.

Meerkostenregeling Zorgverzekeraars Nederland
In oktober 2020 heeft Zorgverzekeraars Nederland laten weten dat zorgverzekeraars zorgverleners een tegemoetkoming bieden in de meerkosten die als gevolg van Covid-19 zijn gemaakt in het jaar 2020. Dit wordt de generieke meerkostenregeling 2020 genoemd.

  • U kunt de tegemoetkoming al wel aanvragen, maar hoe hoog de tegemoetkoming uitvalt, wordt pas in september 2021 bekend. Percentages voor andere zorgsoorten die al wel bekend zijn beginnen bij 0,65%. Er geldt een drempel van € 50,00. Hiervoor heeft u dus een omzet van € 8.000,- voor de periode mei tot en met december 2020 nodig bij de betreffende verzekeraar. Bij een hoger percentage wordt de drempel al bij een lagere omzet gehaald.
  • Wat wordt verstaan onder meerkosten, kunt u nalezen in de brief van Zorgverzekeraars Nederland.
  • Zorgaanbieders kunnen van 13 april tot en met 11 mei 2021 de meerkostenregeling via VECOZO aanvragen bij alle deelnemende zorgverzekeraars (dit zijn alle zorgverzekeraars behalve Eucare). LET OP: het loket is slechts één keer open. Ook als voor een zorgsoort nog geen percentage is vastgesteld, dan moet de aanvraag hiervoor wel in deze ronde worden aangevraagd.
  • Hiervoor heeft u een aansluiting bij VECOZO en een persoonlijk certificaat van VECOZO nodig.
  • Vraagt u de meerkostenvergoeding aan, lees dan de details na in de documentatie van Zorgverzekeraars Nederland.

 

Informatiekaart over zorg in coronatijd
In het najaar van 2020 heeft de NZa in het kader van het afschalen van de reguliere zorg de informatiekaart ‘Toegang tot zorg tijdens corona: hoe informeer ik mijn patiënten?’ gemaakt. Deze informatiekaart is in samenwerking met de Patiëntenfederatie, de Federatie van Medisch Specialisten, de Landelijke Huisartsen Vereniging, Zorgverzekeraars Nederland, het RIVM en het ministerie van VWS tot stand gekomen. Op advies van betrokken partijen heeft VWS vervolgens in december 2020 passend bij de harde lockdown, de informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’ gepubliceerd. Deze informatiekaart heeft het ministerie samen met de eerder genoemde partijen en ook met inbreng van V&VN en MIND, gemaakt.

Van deze laatste informatiekaart is nu een meer toegankelijke vorm met minder tekst en meer beeld. Dit is prettig voor iedereen, maar zeker ook voor minder taalvaardigen. Deze vorm is beschikbaar in het Nederlands, Engels en nog een aantal andere talen. De informatie is dus nu ook toegankelijk gemaakt voor mensen die het Nederlands niet of nauwelijks beheersen. U vindt deze toegankelijke versie van de informatiekaart ‘Zorg nodig in coronatijd?’ hier.

Ook interessant

Bepaal de financiële impact van het zorgprestatiemodel voor uw praktijk

De LVVP maakt een simulatietool en een tarievenlijst voor vrijgevestigden (met de actuele concepttarieven van

Lees meer

Nieuw: de LVVP-poll

U wilt contact opnemen met de huisarts om te overleggen over een van uw patiënten. Moet u hiervoor toestemming

Lees meer