CZ gaat 65%-eis voor contractering 2023 niet toepassen

CZ gaat 65%-eis voor contractering 2023 niet toepassen

26-07-2022 Print

Goed nieuws! Zorgverzekeraar CZ heeft ons laten weten dat de zogenaamde ‘65% eis’ voor de contractering 2023 niet wordt toegepast. De LVVP heeft meermalen hierover contact gehad met CZ en aangegeven dat deze eis voor onze leden, die werkzaam zijn in de vrijgevestigde setting, beslist niet haalbaar is. We zijn dan ook blij dat CZ gehoor heeft gegeven aan onze oproep en heeft besloten om deze voorwaarde voor 2023 niet toe te gaan passen.

CZ laat ons het volgende weten:

“In het inkoopbeleid en de vragenlijst voor de contractering van vrijgevestigde praktijken hebt u kunnen lezen dat CZ verwacht dat de beschikbare uren binnen de vrijgevestigde praktijk voor minimaal 65% worden ingezet voor nieuwe cliënten. Wij hebben onlangs besloten dat wij deze voorwaarde niet gaan toepassen voor de contractering 2023. In het bijgevoegde bericht geven wij meer informatie over deze beslissing.

Deze wijziging betekent dat wij geen aandeel nieuwe cliënten in de overeenkomst 2023 opnemen voor vrijgevestigde praktijken. Ons inkoopbeleid 2023 wordt zo snel mogelijk aangepast en opnieuw gepubliceerd. Daarnaast komt er een nieuwsbericht op onze website. Zorgaanbieders die ons hebben gemaild over deze eis en zorgaanbieders die in de vragenlijst zijn uitgevallen op deze voorwaarde, ontvangen van ons bijgevoegd bericht.”

Dit tekst van dit bericht nemen wij hieronder integraal over:

“Beste,

In het inkoopbeleid en de vragenlijst voor de contractering van vrijgevestigde praktijken hebt u kunnen lezen dat CZ verwacht dat de beschikbare uren binnen de vrijgevestigde praktijk voor minimaal 65% worden ingezet voor nieuwe cliënten. Wij hebben deze eis herzien. In onderstaand bericht informeren wij u hierover.

Aandeel nieuwe cliënten
Wij hebben het aandeel nieuwe cliënten in de contractering opgenomen, als middel om de wachttijden niet verder te laten oplopen. Het is van belang dat de beschikbare middelen voldoende ingezet worden voor de behandeling van nieuwe cliënten.
Ondanks dat wij inhoudelijk nog steeds achter de doelstelling van deze voorwaarde staan kunnen we het toezicht hierop momenteel niet uitvoeren. Dit komt mede door de overgang van contractering op persoonlijke AGB code naar praktijk AGB code en van DBC’s naar ZPM.
Daarom hebben wij besloten om voor de contractering 2023 deze voorwaarde te laten vervallen uit ons beleid en de overeenkomst. Wij onderzoeken de mogelijkheden voor toekomstige jaren op welke manier we deze alsnog kunnen gaan vormgeven. Daarnaast verwachten wij wel van praktijken dat zij een inspanning leveren om het aandeel nieuwe verzekerden uit het verleden minimaal te blijven behouden.

Vragenlijst
In onze vragenlijst voor de contractering hebben wij de voorwaarde om minimaal 65% van de beschikbare uren in te zetten voor nieuwe verzekerden nog wel staan. Deze kunnen wij voor de huidige contractering niet meer aanpassen.
Wanneer u de vragenlijst nog moet invullen, kunt u vraag 01.02.12 met ‘ja’ beantwoorden. Wij zullen u voor de contractering 2023 niet houden aan de uitkomst van deze betreffende vraag en nemen deze dus niet mee in de beoordeling voor het aanbieden van een overeenkomst.
Mocht u de vragenlijst reeds hebben ingevuld en zijn afgewezen op basis van het antwoord van deze vraag, bieden we de vragenlijst binnenkort opnieuw aan via VECOZO.

Overeenkomst
In de overeenkomst 2023 die wij via VECOZO aanbieden aan vrijgevestigde praktijken die de vragenlijst positief hebben afgerond, hebben we geen artikel opgenomen voor het aandeel nieuwe verzekerden. Het percentage nieuwe verzekerden is dus geen onderdeel van de overeenkomst.

Vragen
Mocht u naar aanleiding van dit bericht nog vragen hebben, vernemen wij dat graag van u.”

Ook interessant

LVVP verzoekt Tenzinger (Medicore) om tegemoetkoming gedupeerde leden

Wij vernemen graag van Tenzinger welke maatregelen zij gaat nemen om de geleden schade te beperken en in de to

Lees meer

LVVP-bureau telefonisch bereikbaar ma-do van 10-13 uur

In de zomerperiode zijn we, zoals u van ons gewend bent, beperkt telefonisch bereikbaar.

Lees meer