De LVVP ondersteunt u bij aanleveren gegevens voor productiviteitsonderzoek NZa

De LVVP ondersteunt u bij aanleveren gegevens voor productiviteitsonderzoek NZa

28-02-2023 Print

Een aantal van u heeft bericht ontvangen van de NZa dat zij mee dienen te werken aan een productiviteitsonderzoek. Doel van dit productiviteitsonderzoek is om te bepalen of de tarieven binnen het zorgprestatiemodel kostendekkend zijn. Zit u in de steekproef, dan roepen wij u dringend op om mee te werken. Het aanleveren kost naar verwachting weinig tijd: bestuurslid Brigitte Baeten was in een half uurtje klaar. Deze week publiceren we voor onze leden een handreiking voor het invullen van het sjabloon.

Invullen is eenvoudig en kost weinig tijd
Eerder berichtten wij u via een nieuwsflits dat de NZa dit onderzoek zou gaan uitvoeren.

Bestuurslid Brigitte Baeten keek alvast naar het invulsjabloon en concludeert dat het dit keer niet veel werk is: “Belangrijk is dat leden vooraf de omzet (de gedeclareerde omzet en de werkelijk uitbetaalde omzet) weten als ze beginnen met downloaden en invullen. Dan is het in één keer in te vullen en dus snel gepiept. Het kan bij deze uitvraag heel snel en het is deze keer heel eenvoudig, veel eenvoudiger dan een paar jaar geleden. Toen wilden ze alles van mijn praktijk weten, ook andere verdiensten en werkzaamheden, de jaarrekening et cetera. Dat hoeft nu niet en dat is fijn.”

De LVVP komt deze week met een handreiking
Bent u LVVP-lid, dan kunt u deze week van ons een handreiking verwachten voor het invullen van het sjabloon van de NZa. Uiteraard kan en mag de LVVP geen uitspraken doen over tarieven, maar we kunnen u wel feitelijk informeren over wat er met de vragen wordt bedoeld.

Ook interessant

Even voorstellen: nieuwe beleidsmedewerker Aty Palsenbarg

Met haar achtergrond en brede ervaring is Aty een goede aanvulling op het LVVP-bureau.

Lees meer

“De bekostiging moet de inhoud volgen. En niet andersom”

De passage over het dubbele eigen risico hebben we gecorrigeerd.

Lees meer