Dubbel eigen risico in het zorgprestatiemodel

Dubbel eigen risico in het zorgprestatiemodel

09-06-2021 Print

Inherent aan het ontwerp van het zorgprestatiemodel is dat een patiënt die tijdens de behandeling de grens van het kalenderjaar overschrijdt, twee keer het eigen risico betaalt: één keer in het startjaar en een keer in het daarop volgende jaar waarin de therapie nog doorloopt. Dit is niet alleen het geval bij de overgang van de oude bekostiging in 2021 naar de nieuwe bekostiging in 2022; het is een structurele verandering. Een zeer onwenselijke situatie. De LVVP heeft meermalen en aan meerdere tafels aangedrongen op aanpassing hiervan, maar hieraan is geen gehoor gegeven. Informeer patiënten wiens behandeling over de grens van het kalenderjaar heengaat, hier zo snel mogelijk over! U heeft immers een informatieplicht.

Waarom een dubbel eigen risico?
De oorzaak van het dubbele eigen risico is dat bij de nieuwe bekostiging niet meer gewerkt wordt met één langer lopende prestatie (product of dbc), maar met losse prestaties in de vorm van consulten. Stel dat een patiënt met de behandeling start in september en deze patiënt gaat in mei het jaar erop uit behandeling; dan betaalt hij in de huidige situatie één keer het eigen risico, in de nieuwe situatie is dat twee keer.

Te verwachten gevolgen
De LVVP vindt dit zeer onwenselijk. Met name in de generalistische basis-ggz betekent dit feitelijk dat de patiënt de behandeling vrijwel geheel zelf betaalt door het eigen risico twee keer te betalen; dit kan ook gelden voor patiënten in de lagere dbc-klassen. Vooral voor patiënten met een kleine beurs wordt de zorg zo onbetaalbaar. Zij zullen zich terecht afvragen waarom ze überhaupt verzekerd zijn, als ze de zorg toch niet vergoed krijgen.
Ook kan het betekenen dat patiënten zorg gaan uitstellen. Geen enkele patiënt zal nog in november of december willen starten met therapie; iedereen wacht tot het weer januari is. In het kader van de wachtlijstproblematiek is dit zeer onwenselijk.
De rekening wordt vooral betaald door mensen die minder zorg consumeren. Patiënten die hoog in de dbc’s zitten, maken vrijwel altijd hogere zorgkosten en zijn dus feitelijk elk jaar al hun eigen risico kwijt. Voor hen verandert er dus niet zoveel.
De LVVP heeft dit al diverse keren en op meerdere plekken aangekaart. Dit wordt echter wel de realiteit.

In the end hogere zorgkosten
Staatssecretaris Blokhuis schreef in de Kamerbrief over het zorgprestatiemodel dat de laagdrempeligheid van de zorg en de kortdurende behandeling gewaarborgd moet blijven. Dit eigen risicobeleid is hieraan contrair: de boodschap is dat men beter méér zorg kan gaan afnemen, omdat men het eigen risico toch al kwijt is; patiënten zullen dan eerder opteren voor gespecialiseerde ggz, waarmee de zorgkosten zullen toenemen en de maatschappij als geheel op den duur duurder uit zal zijn.

Gevolgen voor LVVP-leden
Ondanks onze vroegtijdige en herhaalde oproepen geeft het ministerie van VWS aan dat het te laat is om het eigen risico anders in het model in te regelen. De LVVP is hierover not amused. Niet alleen patiënten zijn hiervan de dupe, ook voor onze leden betekent dit een extra last. Zij moeten hun patiënten tijdig informeren over de te verwachten kosten van een behandeling. Bovendien zijn onze leden kwetsbaar binnen de huidige wetgeving rond het klachtrecht. De ervaring leert namelijk dat veel klachten gaan over de hoogte van de factuur. Als aan die klacht geen gehoor kan worden gegeven – omdat het systeem nu eenmaal zo werkt – dan merken we dat patiënten vervolgens aangeven dat zij ook niet tevreden zijn over de behandeling. En dat allemaal vanwege een niet welgevallige factuur.

Informeer uw patiënten tijdig!
Het ministerie en de NZa komen binnenkort met een factsheet over het eigen risico. Als LVVP willen we hier niet op wachten, om de eenvoudige reden dat wij onze leden zo snel mogelijk willen wijzen op hun informatieplicht. Bij elke behandeling die over de grens van het kalenderjaar heen gaat – zowel behandelingen die al gestart zijn als behandelingen die nog moeten starten – adviseren we u dringend om patiënten te informeren over het dubbele eigen risico. Waar mogelijk kunt u wellicht behandelingen intensiveren om ervoor te zorgen dat u deze kunt afronden voor het einde van het kalenderjaar.

Ook interessant

Zorgprestatiemodel: LVVP-webinar staat online en NZa trekt tariefbeschikking in

Gisteravond heeft de NZa de definitieve tariefbeschikking voor het zorgprestatiemodel ingetrokken. Dat was nog

Lees meer