Eerste versie LVVP-contractenoverzicht 2021 gereed

Eerste versie LVVP-contractenoverzicht 2021 gereed

10-09-2020 Print

Zoals elk jaar maakt de LVVP een overzicht van de contracten van zorgverzekeraars. De eerste versie voor 2021 is gereed. Hierin zijn de contracten van Caresq, Zorg en Zekerheid, Menzis, ONVZ en VGZ opgenomen. Overigens hebben wij op meerdere punten nog vragen openstaan bij de verschillende verzekeraars. Deze informatie zal dan later worden toegevoegd. Daar waar dat aan de orde is, zijn de contractonderdelen voorzien van alerts. Om het overzicht te maken, heeft de LVVP de contracten van de verschillende zorgverzekeraars nodig. Als we de contracten van de overige verzekeraars ontvangen, dan werken we het overzicht bij en berichten we u daarover. Voor komend jaar is onder andere de invoering van het zorgprestatiemodel in 2022 van belang. Het contractenoverzicht is exclusief beschikbaar voor leden van de LVVP.

Het zorgprestatiemodel
In de vorige nieuwsbrief schreven we het al: door de invoering van het zorgprestatiemodel per 1 januari 2022 kan het budget voor 2021 lager uitvallen. Er vindt op 31 december 2021 namelijk een harde afkap plaats van alle dbc’s in de gespecialiseerde ggz en alle producten in de generalistische basis-ggz. Hou hier rekening mee bij het lezen van de contracten. Voor VGZ was dit in ieder geval een reden om een voorgenomen verhoging van het minimale plafond niet door te voeren. Lees verder>

Ook zonder contract van belang: opeenvolgende producten in de generalistische basis-ggz
Werkt u in de generalistische basis-ggz, dan dient u de patiënt te behandelen binnen één product. Bij afsluiten van het product kunt u niet zomaar een nieuw product openen. Dit kan alleen als er sprake is van een onverwachte terugval of van een nieuwe zorgvraag. Dit is vastgelegd in de veldnorm serialiteit, die zorgverzekeraars sinds 1 januari 2020 hanteren; deze veldnorm geldt ook als u werkt zonder contracten. Houdt u zich niet aan deze norm, dan kan dit leiden tot terugvorderingen. Lees verder>

Geen restitutiepolis meer bij ONVZ en De Friesland Zorgverzekeraar
ONVZ hanteert met ingang van 2021 een maximale vergoeding voor ggz. Dit geldt voor zorgverleners die geen contract hebben met ONVZ. Feitelijk betekent dit dat ONVZ geen zuivere restitutiepolis meer biedt. Overigens schafte De Friesland Zorgverzekeraar al eerder de restitutiepolis af. Niet alleen de LVVP, ook andere partijen laten weten dit zeer verontrustend te vinden. Lees verder>

Tarieven voor ongecontracteerde zorg vaak pas na sluitingsdatum contracten bekend
Wilt u een afweging maken of u wel of niet wilt contracteren, dan zou u uiteraard de vergoeding in beide situaties willen vergelijken. Dit blijkt in de praktijk niet mogelijk, omdat de tarieven voor ongecontracteerd werken pas na de sluitingsdatum van het contract bekend worden. Als u niet wilt contracteren, dan weet u dus niet op voorhand tegen welk tarief u in het volgende jaar kunt werken. Dat maakt het onmogelijk om een goede weging te maken.

Vaste indeling contractenoverzicht
Het contractenoverzicht bestaat uit een aantal tabbladen. Elke verzekeraar heeft één tabblad. Per verzekeraar worden dezelfde onderwerpen behandeld, zoals de inzet van medebehandelaren, het inzetten van toepassingen voor e-mental health en omzetplafonds.

Aan de hand van informatie en mogelijke alerts bij contractonderdelen in het contractenoverzicht kunt u besluiten om al dan niet een contract met één of meerdere zorgverzekeraars aan te gaan. U kunt zich bijvoorbeeld afvragen:

  • heb ik voldoende ruimte om patiënten van deze verzekeraar te behandelen met het opgelegde omzetplafond?
  • is een verplichte productmix werkbaar in mijn praktijk?
  • vind ik het geboden tarief acceptabel?
  • worden er eisen aan mij gesteld die administratief te belastend zijn?

 

Check de LVVP-inkoopspecial 2021 voor aanmeldprocedures en deadlines
De eerder gepubliceerde special over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor 2021 is als download te vinden op Mijn LVVP. Check ook de aanmeldprocedures en deadlines die de verschillende zorgverzekeraars hanteren!

Ook interessant

Zorgaanbieders krijgen bijdrage voor extra coronakosten

Het gaat om een percentage van de jaaromzet 2020, variërend van 0,20% tot 0,80%, afhankelijk van de beroepsgro

Lees meer

Omzetplafonds verzekeraars brengen ggz-behandelaars aan de rand van de afgrond

Judith Veenendaal aan het woord in artikel ‘Omzetplafonds verzekeraars brengen

Lees meer