FAQ over kostprijsonderzoek NZa

FAQ over kostprijsonderzoek NZa

22-10-2018 Print

Op basis van artikel 61 van de Wet marktordening gezondheidszorg (Wmg) kunt u verplicht worden om informatie aan te leveren bij de NZa. De NZa heeft de mogelijkheid om sancties op te leggen, maar de focus ligt op het bieden van passende ondersteuning voor de vrijgevestigde aanbieders met onder andere inzet van een webinar, accountmanagers, een telefonische helpdesk en flexibiliteit in de vorm van aanleveren. De NZa hecht er veel waarde aan dat de tarieven op een deugdelijke wijze worden vastgesteld. Dit heeft echter tot gevolg dat aan veel zorgaanbieders gevraagd wordt om een soms forse inspanning, terwijl u al druk bent met veel administratieve zaken. Het voordeel is dat u weet dat er in ieder geval veel zorg besteed wordt aan de tarifering en dat dit op een grondige en onderbouwde wijze tot stand komt.

 

Faq-lijst

De LVVP heeft de binnengekomen vragen van leden gebundeld en naar de NZa gestuurd. De NZa heeft deze ledenvragen gebruikt om een faq-lijst op te stellen. De NZa vertrouwt erop dat zij de meest prangende vragen hiermee beantwoord heeft. Verdere details worden bekend in aanloop naar de start van de gegevensuitvraag in december. De NZa beantwoordt ook vragen die zij zelf per mail of telefoon hebben binnengekregen.

Ook interessant

Website ‘Kiezen in de ggz’ in november live

De website Kiezen in de ggz ondersteunt cliënten en verwijzers bij het vinden van een passende ggz-behandelaar. De ...

Lees meer

Welke eisen worden gesteld aan de verwijsbrief?

Waar moet de verwijsbrief aan voldoen? En wat moet u doen als de verwijsbrief van de huisarts niet klopt? En ...

Lees meer