Forse afname aantal zuivere restitutiepolissen in 2023

Forse afname aantal zuivere restitutiepolissen in 2023

08-12-2022 Print

Behandelaren die (deels of geheel) werken zonder contracten, zullen de teloorgang van de zuivere restitutiepolis met meer dan gewone belangstelling volgen. Ook de LVVP is niet te spreken over het almaar kleiner wordende aanbod van polissen dat 100% van de genoten (ggz-)zorg vergoedt. Echter, feitelijk hebben wij geen invloed op het beleid van zorgverzekeraars. Voor u is van belang dat u uw patiënten informeert over mogelijke financiële consequenties als gevolg van veranderingen in hun polis. 

Eiswijzer publiceert overzicht restitutiepolissen 2023
Eiswijzer bericht dat er gelukkig nog verzekeraars zijn die (onder voorwaarden) wel een 100% restitutiepolis voor de ggz aanbieden. Zoals Eiswijzer dit nu kan beoordelen zijn dit nog 7 polissen. Een addertje onder het gras is wel dat bij vier van de zeven genoemde polissen vooraf een machtiging wordt gevraagd. De NZa geeft aan dat dit is toegestaan.

Heeft de patiënt een privacyverklaring ondertekend, dan geven sommige zorgverzekeraars aan dat zij zonder de diagnose helaas geen machtiging of toestemming voor de behandeling kunnen geven. Dit is strijdig met de beleidsregels, waarin staat dat dat verzekeraars géén tot de diagnose herleidbare gegevens mogen vragen aan een verzekerde die een privacyverklaring heeft getekend. Twee weken geleden al heeft de LVVP hierover vragen gesteld aan de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) en de VvAA. Helaas hebben we nog geen antwoord ontvangen, dus wordt vervolgd.

Informeer uw patiënten over mogelijke consequenties van wijzigingen in hun polisvoorwaarden
Door het aantal restitutiepolissen fors in te perken, zetten zorgverzekeraars de vrije artsenkeuze onder druk. Dat is niet terecht, want dit gebeurt op basis van onjuiste negatieve framing van ongecontracteerd werken. Dit hebben wij ook toegelicht in onze position paper voor de Tweede Kamer. De feiten zijn dat voor 2023 een aantal van uw patiënten geconfronteerd wordt met een wijziging in hun polisvoorwaarden. Informeer patiënten hier tijdig over, zodat zij het komende jaar hier niet door overvallen worden. Lees ook deze toelichting van de NZa!

We herhalen het nog maar eens: u mag patiënten wel informeren over soorten polissen en de consequenties van hun keuzes. Patiënten adviseren over deze keuze is echter niet toegestaan.

Ook interessant

LVVP doet beroep op Tweede Kamer om vrije artsenkeuze te behouden

In onze position paper gaan we onder andere in op de teloorgang van de zuivere restitutiepolis.

Lees meer