Geen voorrang bij vaccinatie tegen corona

Geen voorrang bij vaccinatie tegen corona

06-01-2021 Print

Nu de coronavaccinatie op gang komt, dringen veel beroepsgroepen aan op voorrang. Voor medewerkers en patiënten in de acute ggz en instellingen voor ernstige psychiatrie is die voorrang verleend. Voor deze groepen patiënten en zorgverleners kan namelijk niet gegarandeerd worden dat bij alle handelingen zowel patiënt als zorgverlener zich aan de maatregelen van het RIVM kan houden. Voor overige zorgmedewerkers, waaronder ook het gros van de LVVP-leden zal vallen, is er geen voorrang. Ons past enige bescheidenheid: het werk kan met inachtneming van de RIVM-maatregelen namelijk doorgang vinden. Dit is op 6 januari jl. zo besproken in het koepeloverleg ggz en corona, dat ook de richtlijn ggz en corona publiceert.

Geen voorrang

De minister schrijft hierover in een brief aan de Tweede Kamer:

“Ik heb besloten om ook prioriteit te geven aan de vaccinatie van patiënten in de ggz die intramuraal worden behandeld (inclusief forensische zorg), de zorgmedewerkers in intramurale settingen én de zorgmedewerkers van de ggz-crisisdiensten. Binnen de groep van patiënten/cliënten zijn in elk geval te onderscheiden: cliënten die wonen in een (kleinschalige) instelling voor beschermd wonen, 60-plussers, mensen met ernstige psychiatrische aandoeningen en mensen die gedwongen worden behandeld.”

Voor de overige zorgmedewerkers, waar het gros van de LVVP-leden onder zal vallen, is er dus geen voorrang. Psychologen en psychotherapeuten in de vrijgevestigde setting hebben immers geen contactberoep en kunnen doorwerken waarbij de maatregelen van het RIVM goed ingepast kunnen worden in de behandelpraktijk.

Wanneer vaccineren

Voor overige zorgmedewerkers, waaronder onze leden, zal de vaccinatie naar verwachting in april starten. Vrijgevestigden kunnen hiervoor blijkens de Kamerbrief terecht bij de ggd en op de centrale locaties. De minister schrijft hierover:

Tijdpad en tempo
Voor de groepen mensen onder 60 jaar met medische indicatie, overige zorgmedewerkers, en groep 18-60 jarigen zijn goedkeuring, toelating, en levering van de vaccins van AstraZeneca, CureVac en Janssen bepalend. De huisartsen zullen de vaccinatie verzorgen van de groep onder de 60 jaar met medische indicatie. Zij starten hiermee zodra AstraZeneca levert. Op basis van de nu beschikbare informatie verwacht ik dit dat dit half februari zal zijn. Huisartsen en GGD’en gaan samen de gezonde groep 18-60 jarigen vaccineren. Naar verwachting wordt hiermee in de eerste helft van het tweede kwartaal gestart, in april/mei. Voor zorgpersoneel wordt nog nader uitgewerkt waar zij gevaccineerd worden. Vooralsnog ga ik ervan uit dat overig ziekenhuispersoneel in het eigen ziekenhuis gevaccineerd wordt, zorgpersoneel van zorginstellingen in de eigen instelling, en zorgmedewerkers die niet terecht kunnen in de eigen organisatie bij de GGD’en op de centrale locaties. Ook hiervoor geldt dat we starten in het tweede kwartaal, naar verwachting in april.”

LVVP-dossier coronavirus

Heeft u een vraag over behandelen in coronatijd? Bekijk dan ons uitgebreide coronadossier.

Ook interessant

Een goed epd is onmisbaar!

VIPP voor vrijgevestigden krijgt in 2021 vorm; contracten met softwareleveranciers gesloten.

Lees meer

Actueel coronanieuws 17 december 2020

Ook in de nieuwe, strengere lockdown kunt u face-to-face blijven behandelen, uiteraard met inachtneming van de

Lees meer