Goede zorg niet hetzelfde als betaalbare zorg

Goede zorg niet hetzelfde als betaalbare zorg

03-05-2018 Print

Toets op financiële haalbaarheid

Aanleiding voor het wetsvoorstel is het onlangs ontwikkelde kwaliteitskader verpleeghuiszorg. Zorginstituut Nederland heeft de implementatie van deze standaard doorgerekend. De invoering van dit kwaliteitskader heeft ongemerkt geleid tot fors hogere kosten.. Om te voorkomen dat dit met andere kwaliteitsstandaarden ook gaat gebeuren, is het wetsvoorstel Wet aanscherping toetsing kwaliteitsstandaarden gemaakt. Dit wetsvoorstel regelt voor nieuwe kwaliteitsstandaarden met een risico op (zeer) hoge kosten, dat de Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en de Minister voor Medische Zorg (MZ), na afstemming in de Ministerraad, eerst akkoord moeten geven op de financiële consequenties daarvan. Zo kunnen  de kosten van de collectieve (zorg)uitgaven beheerst worden. De Tweede Kamer controleert de ministers bij het uitoefenen van deze bevoegdheid.

 

LVVP: wetsvoorstel gaat te ver

Via een internetconsultatie is partijen in het veld gevraagd om op het wetsvoorstel te reageren. In onze reactie stellen we dat de voorgestelde wijzigingen in een aantal gevallen te ver gaan. Volgens het voorstel moeten álle kwaliteitsstandaarden worden getoetst op financiële haalbaarheid, terwijl slechts enkele standaarden substantiële en financieel verstrekkende gevolgen zullen hebben. Bovendien dreigt het gevaar dat goede zorg wordt geherdefinieerd als betaalbare zorg. Wat goede zorg is en wat tot de professionele standaard behoort, moet bepaald worden door het veld en de professionals en mag niet bepaald worden door financiële motieven. Vervolgens is het aan de politiek om keuzes te maken over het al dan niet vergoeden van deze zorg. Maar professionals moeten niet in een dergelijke positie worden gezet, want dat druist in tegen hun beroepsethiek.

Ook interessant

Actieprogramma Zorg voor de jeugd gelanceerd

Het actieprogramma Zorg voor de jeugd heeft als doel: jeugdhulp, jeugdbescherming en jeugdreclassering steeds merkbaar en meetbaar beter te maken ...

Lees meer

SPECIAL inkoopbeleid zorgverzekeraars 2019

De jaarlijkse special voor LVVP-leden over het zorginkoopbeleid van de diverse zorgverzekeraars voor de vrijgevestigde ggz-professional is gepubliceerd op Mijn ...

Lees meer