Grijp uw kans en neem een voorsprong op de toekomst!

Grijp uw kans en neem een voorsprong op de toekomst!

03-08-2017 Print

Invloed, ervaring en voorsprong
Deelname aan de pilot geeft u niet alleen invloed op het uiteindelijke model, maar bovenal een voorsprong in informatie over en ervaring met het nieuwe clustermodel. Daarmee bent u straks gedegen voorbereid op de toekomst van uw ggz-praktijk.
 
Werk mee aan het nieuwe clustermodel
Zoals u weet, werkt de LVVP samen met andere branchepartijen aan het zorgclustermodel, dat – waarschijnlijk in 2020- het huidige dbc/productsysteem gaat vervangen. In het clustermodel -ook wel het Engelse model genoemd- is de link tussen diagnose en behandeling duidelijker, zijn er verschillende tussentijdse evaluatiemomenten. Het model moet ook leiden tot minder administratieve lasten voor de aanbieders.
Het model wordt samen met zorgaanbieders in pilots getoetst en aan de praktijksituatie aangepast. Als u aan deze pilot gaat deelnemen, krijgt u naast een financiële tegemoetkoming ook gratis ondersteuning bij de aansluiting van uw praktijksoftware op de benodigde ict-functionaliteiten. De volgende leveranciers doen al mee: Datamedicare, Evry, Careweb, ManagewarePro, Medicore, Praktijkdata, VCD, Zilos, Medikad, Incura, ChipSoft, Impulse, Nedercare, Nexus, Pinkroccade en Trompbx. Staat uw leverancier er niet tussen, neem dan contact op met de NZa (pilotsggzfz@nza.nl) en met uw leverancier om de mogelijkheden te bespreken.
Maakt u gebruik van de praktijksoftware van een van deze leveranciers, dan kunt u direct meedoen aan de pilot. Zoals gezegd krijgt u indien nodig gratis hulp om uw ict-systeem werkbaar te maken.

Informatie en e-learning
Voor meer informatie over het zorgclustermodel kunt u:

U kunt zich voor de pilot aanmelden via pilotsggzfz@nza.nl.

Niet onbelangrijk om te vermelden is, dat als er niet voldoende deelnemers zijn voor deze pilot, de Nederlandse Zorgautoriteit (NZa) zorgaanbieders gaat aanwijzen om verplicht deel te nemen. We willen dat liever voorkomen. Immers, een enthousiaste deelnemer is een betere deelnemer.

Ook interessant

Veldpartijen in overleg over rechterlijke uitspraak ROM-aanlevering

De voorzieningenrechter deed onlangs uitspraak in een kort geding om vast te stellen of de Stichting Benchmark GGZ (SBG) bij ...

Lees meer

Akkoord wachttijden – nader onderzoek naar effect omzetplafonds vrijgevestigden

Uit de media hebt u kunnen vernemen dat de wachtlijsten in de ggz sterk in de belangstelling staan vanwege soms ...

Lees meer