Groeiende onrust over nieuwe wetsvoorstel dat vrije artsenkeuze raakt

Groeiende onrust over nieuwe wetsvoorstel dat vrije artsenkeuze raakt

25-06-2020 Print

Niet alleen de LVVP, ook de stichting handhaving vrije artsenkeuze, de LHV en de VvAA zijn in toenemende mate ongerust over het nieuwe wetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’ dat in de maak is bij het ministerie van VWS. Onlangs verscheen een artikel in Skipr waarin Judith Veenendaal toelicht wat de voetangels en klemmen van dit wetsvoorstel zijn. Ook Zorgvisie en Zembla berichtten er onlangs over.

Nadat dit voorjaar bleek dat het wetsvoorstel ‘bevorderen zorgcontractering’ op de (te lange) lijst met wetsvoorstellen stond die nog voor het zomerreces door de Tweede Kamer behandeld zouden worden, is de LVVP in actie gekomen. Onder andere verzochten we om de behandeling van het wetsvoorstel uit te stellen tot na de zomer. Immers, betrokken partijen waren -en zijn nog steeds- druk bezig om de gevolgen van de coronapandemie te bestrijden, waardoor van een ordentelijk democratisch proces nu geen sprake kan zijn.

Desondanks stond het wetsvoorstel onlangs toch op de agenda van de Tweede Kamer, echter zonder bijgevoegde stukken. Hierdoor kon het wetsvoorstel niet op inhoud behandeld worden. De behandeling wordt nu hoogstwaarschijnlijk doorgeschoven naar een nog nader te bepalen tijdstip. De LVVP volgt de ontwikkelingen nauwlettend en onderneemt voor en achter de schermen actie waar en wanneer nodig.

Ook interessant

Meer informatie over de continuiteitsbijdrage

De continuïteitsbijdrage van Zorgverzekeraars Nederland leidt tot veel vragen van onze leden. Een aantal belan

Lees meer

Update special zorginkoopbeleid 2021; visitatieverplichting Menzis en VGZ vervalt

De eerder gepubliceerde jaarlijkse special zorginkoopbeleid is geactualiseerd.

Lees meer