Grote financiële gevolgen nieuw zorgprestatiemodel voor ggz-cliënten

Grote financiële gevolgen nieuw zorgprestatiemodel voor ggz-cliënten

02-09-2021 Print

Jaarlijkse eigen bijdrage aan geestelijke gezondheidszorg vergroot kans op zorgmijding

In de nieuwe ggz-financiering, onderdeel van het Zorgprestatiemodel dat op 1 januari 2022 ingaat, worden cliënten verplicht om niet alleen in het startjaar maar elk jaar zelf voor hun zorg te betalen vanuit het eigen risico. Dit komt omdat facturen sneller verstuurd zullen worden. Door deze wijziging in de betaling krijgen jaarlijks 98.000 cliënten te maken met hogere zorglasten. MIND vindt deze drempelverhogende aanpassing onacceptabel en vraagt samen met de NVvP, LVVP, het NIP en V&VN aan het ministerie van VWS om de wijziging terug te draaien.

In totaal gaat het om 17 miljoen euro die jaarlijks extra ten laste komt van de patiënt. Dit blijkt uit berekening van de Nederlandse Zorgautoriteit, zie bijlage. MIND vreest dat meer mensen hierdoor hun zorg gaan uitstellen of zelfs vanwege de financiële drempel zorg gaan mijden. Het probleem doet zich met name voor in de generalistische basis-ggz en bij relatief kortdurende trajecten (vanaf 800 minuten). MIND, NVvP, LVVP, NIP en V&VN verwachten grote problemen bij minder draagkrachtige mensen zoals studenten, jongvolwassenen en alleenstaande ouders. Maar ook in de langer durende ggz worden mensen met een ernstige psychiatrische aandoening (EPA) getroffen die elk jaar een stuk van hun behandeling zelf moeten betalen. Juist EPA-cliënten hebben veelal lage inkomens.

Snelle facturering leidt tot jaarlijkse betaling vanuit het eigen risico
De oorzaak van de lastenverhoging ligt in het nieuwe Zorgprestatiemodel dat met ingang van 1 januari 2022 wordt ingevoerd. In de nieuwe ggz-financiering gaat men uit van prestaties en worden sneller facturen verstuurd waardoor cliënten niet alleen in het startjaar maar elk jaar zelf betalen vanuit het eigen risico. Bovendien krijgen mensen die op dit moment in zorg zijn, te maken met een afsluiting van hun huidige traject of DBC én met facturering volgens de nieuwe bekostiging. Door 2x het eigen risico te moeten betalen, is de generalistische basis-ggz straks in feite niet meer verzekerd, terwijl deze zorg juist laagdrempelig moet zijn. Een ongelijke situatie met de somatische zorg waar de financiering niet gewijzigd wordt. Groen Links heeft reeds schriftelijke vragen hierover aan de staatssecretaris gesteld.

Marjan ter Avest, directeur van cliëntenorganisatie MIND: “Wij zijn geschokt dat de rekening bij de patiënt wordt gelegd. Geestelijke gezondheidszorg moet laagdrempelig beschikbaar zijn voor iedereen die de hulp hard nodig heeft.”

Elnathan Prinsen, voorzitter Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie: “Als psychiaters willen we niet dat er een financiële drempel wordt opgeworpen die de toegang tot zorg bij mentale problemen belemmert.”

Judith Veenendaal, directeur van de Landelijke Vereniging van Vrijgevestigde Psychologen & Psychotherapeuten: “Vrijgevestigde psychologen en psychotherapeuten staan voor laagdrempelige en toegankelijke zorg. Het mag niet zo zijn dat de nieuwe bekostiging deze kernwaarde ondermijnt.”

Bijlage: Invoering zorgprestatiemodel en gevolgen voor het eigen risico

Ook interessant

Minister gaat alternatieven voor dubbel eigen risico in zorgprestatiemodel onderzoeken

Het nieuwe zorgprestatiemodel gaat er voor patiënten toe leiden dat zij voor een traject dat de grens van het

Lees meer

Exclusief voor LVVP-leden k&j: interactieve webinars over communicatie met gemeenten

De webinars zijn exclusief voor LVVP-leden en zijn op woe 29 sep van 18-19.30u en op do 7 okt van 19.30-21...

Lees meer