Grote stap voor Hervormingsagenda Jeugd

Grote stap voor Hervormingsagenda Jeugd

25-05-2023 Print

De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd (SBJ), waaronder de LVVP, is positief gestemd over de Hervormingsagenda Jeugd. In een persbericht schrijft SBJ: “We denken dat we met de gemaakte afspraken op een aantal punten verbeteringen doorvoeren in de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen. Essentieel is dat we daarbij ook meer ruimte voor professionals creëren om kwaliteit te leveren en te kunnen blijven leren en ontwikkelen.”

Voorts staat het volgende in het persbericht. “Het akkoord is de uitkomst van een lang en intensief en soms moeizaam proces, waar de jeugdhulp professionals zich hard hebben gemaakt om het jeugdzorgstelsel, waarvoor gemeenten de verantwoordelijkheid hebben gekregen, op een aantal cruciale onderdelen aan te passen en te versterken:

  • De kwaliteit van de zorg moet omhoog. Daarom wordt er geïnvesteerd in een groot kwaliteitsprogramma waarin professionals een stevige rol krijgen;
  • De inkoop van jeugdhulp wordt versimpeld door betere coördinatie van en afspraken tussen gemeenten over contractering, met als gevolg minder administratie voor professionals;
  • De lokale teams waar kinderen, jongeren en gezinnen terecht kunnen, worden verstevigd en uitgebreid met de noodzakelijke kennis van professionals om zowel goede triage te doen en ook hulp te bieden als dat nodig is;
  • Er komen bindende afspraken over inkoop op regionaal en landelijk niveau waardoor zorg beter geborgd wordt. Op dit punt volgt een AMvB zorgvormen, de uitwerking daarvan neemt het ministerie van VWS nog dit jaar ter hand, in afstemming met alle partijen.

 

Uiteindelijk moeten de maatregelen zich in de uitvoering bewijzen. Als Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd zijn we hoopvol dat we hierin daadwerkelijk tot betere jeugdhulp aan kinderen, jongeren en hun gezinnen kunnen komen doordat we met de vijfhoek (rijk, gemeenten, cliëntorganisaties, zorgaanbieders en beroepsverenigingen) gezamenlijk blijven optrekken. De daartoe ingerichte governance structuur voor de Hervormingsagenda is wat ons betreft een grensverleggende en vernieuwende stap: een verantwoordelijkheid om tot echt gelijkwaardige samenwerking te komen tussen jongeren, ouders, professionals, branches, gemeenten en Rijk.

We blijven ondertussen onze zorgen uitspreken over de financiële kaders die tussen gemeenten en Rijk zijn afgesproken. De Samenwerkende Beroepsverenigingen Jeugd zijn niet betrokken bij de financiële afspraken tussen de rijksoverheid en gemeenten over de jeugdhulp. De voorgenomen besparingsopgaves mogen op geen enkele manier het inhoudelijke ontwikkelproces en daarmee de zorg voor kinderen, jongeren en gezinnen in de weg zitten. Hier zullen wij heel scherp op blijven toezien.”

Ook interessant

LVVP-special inkoopbeleid zorgverzekeraars 2024 gereed

Check vooral ook de aanmeldprocedures en deadlines die de verschillende zorgverzekeraars hanteren.

Lees meer

Spreker algemene ledenvergadering 28 juni 2023 bekend!

De initiatiefnemer van Digi-H, een nieuw, niet-commercieel verwijsplatform met een vaste, lage prijs komt spre

Lees meer