Hoe kunt u voldoen aan de renseigneringsverplichting?

Hoe kunt u voldoen aan de renseigneringsverplichting?

16-03-2023 Print

Eerder informeerden we u over de nieuwe renseigneringsverplichting van de Belastingdienst. Geldt deze verplichting voor u (dit kunt u hier checken), dan hebben we u geadviseerd uitstel aan te vragen. Uitstel betekent echter geen afstel, zo is inmiddels duidelijk geworden. U zult dus aan de verplichting moeten voldoen en de gevraagde gegevens moeten aanleveren.

Om u zoveel mogelijk op weg te helpen, vindt u op Mijn LVVP een stappenplan. Met dank aan accountantskantoor Borrie voor het uitzoekwerk.

Let op dat u de opgave uiterlijk indient voor de datum tot wanneer u uitstel aangevraagd c.q. gekregen heeft.

U dient zich eerst aan te melden bij de Belastingdienst. Hier kunnen 5 werkdagen overheen gaan, dus zorg dat u op tijd begint.

Ook interessant

NZa past tarief informatieverstrekking aan

per 1 april gaat het oude tarief gelden, geïndexeerd naar 2023, wat neerkomt op een bedrag van € 98,85.

Lees meer

Even voorstellen: nieuwe beleidsmedewerker Aty Palsenbarg

Met haar achtergrond en brede ervaring is Aty een goede aanvulling op het LVVP-bureau.

Lees meer