Informatie voor cliënten over privacy

Informatie voor cliënten over privacy

04-10-2018 Print

Privacy is een actueel onderwerp, met name in de zorgsector. Zeker na de invoering van de Algemene Verordening Gegevensbescherming zijn zowel hulpverleners als patiënten alerter geworden op hun privacy en de bescherming van hun persoonsgegevens. De informatie in de brochure ‘Uw privacy – informatie voor cliënten’ is gebaseerd op de huidige wet- en regelgeving, waarin rechten en plichten omtrent privacy zijn omschreven. De tekst is inmiddels aangepast aan de AVG. De brochure ‘Uw privacy – informatie voor cliënten’ is als download te vinden op Mijn LVVP, naast de vele andere handzame richtlijnen en handreikingen van de LVVP.

Ook interessant

Welke eisen worden gesteld aan de verwijsbrief?

Waar moet de verwijsbrief aan voldoen? En wat moet u doen als de verwijsbrief van de huisarts niet klopt? En ...

Lees meer

‘Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk’

Op donderdag 15 november 2018 organiseert de LVVP een symposium met als titel'Veiligheid in de vrijgevestigde praktijk'. Het symposium is bedoeld ...

Lees meer